Home

Pravidelné lékařské prohlídky řidičů

Od kdy a jak často lékařské prohlídky

 1. Pravidelné lékařské prohlídky. § 87. (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat. a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, 2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, 2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel.
 2. Pravidelné lékařské prohlídky. Pro získání, ale také udržení řidičského oprávnění je nutné podstoupit v určitém čase lékařskou prohlídku. Tato povinnost je dána silničním zákonem č. 361/2000 Sb. - § 87 Pravidelné lékařské prohlídky
 3. Řidiči uvedení ad 1) a) až e) shora jsou povinni se podrobit: vstupní prohlídce před zahájením činnosti. do 50 let věku každé dva roky. od 50 let věku každý rok. Řidiči uvedení ad 2) výše jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce: nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději.

Pravidelné lékařské prohlídky - bezpecnecesty

Týká se všech řidičů - nejen zaměstnanců! Všichni držitelé řidičského oprávnění, kteří nejsou osobou uvedenou v § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. , jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky Povinné lékařské prohlídky u řidičů. Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně definuje kdo a za jakých podmínek se musí podrobit povinným zdravotním prohlídkám. Lékař při nich zhodnotí, zda je řidič schopen ovládat automobil dané kategorie 4) (2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. (3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se. Pravidelné lékařské prohlídky. Aby se nehodám co nejvíce předešlo, byly zavedeny zdravotní prohlídky pro seniory, kteří nejsou řidiči z povolání. Týká se to zdravotních prohlídek v 60, 65, 68 letech a pak pravidelných prohlídek vždy po dvou letech

Pravidelné lékařské prohlídky řidičů BOZPinfo

 1. Pravidelné lékařské prohlídky stanovené s ohledem na věk by měly podchytit případné zdravotní problémy aktivních řidičů-seniorů. Je neoddiskutovatelným faktem, že stárnutím se mění jak fyzická, tak psychická kondice každého - i jinak zdravého - jedince, což může mít negativní vliv také na řízení motorového vozidla
 2. Držitel řidičského oprávnění (s výjimkou profesionálních řidičů, řidičů vozidel s výstražným světlem modré barvy, instruktorů a držitelů oprávnění pro skupinu C a výše) § 87 odst. 3 ProvPoz ukládá povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky
 3. Pravidelné lékařské prohlídky ŘIDIČŮ aneb Kdy vysílat zaměstnance, k pracovnělékařské prohlídce Zpracováno podle stavu účinného od 1.8.201

Všichni tito řidiči jsou povinni se podrobit vstupní lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení věku 50 let každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném členském státě. (8) Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole Pravidelné lékařské prohlídky - řidičské průkazy Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 181), s právem E Prohlídka při zadržení řidičského průkazu K zákazu řízení nejčastěji dochází při získání 12 bodů (vybodování) nebo uložením zákazu řízení (úřad, soud). Před opětovným vydáním řidičského průkazu pak lékařská prohlídka předchází dopravně psychologickému vyšetření (to se provádí v případě vybodovaní a zákazu řízení na 6 a více měsíců) Praktický lékař má na takové omezení právo, termín další pravidelné lékařské prohlídky může být kratší, než jsou zákonem stanovené lhůty, popisuje Rezková. A dodává, že doktor může nařídit i další odborná vyšetření včetně dopravně-psychologického, bez jejichž kladného výsledku dobrozdání seniorovi nevydá

Řidič důchodce a pravidelné lékařské prohlídk

 1. Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru agend řidičů Vám poskytujeme následující informace. (3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den.
 2. Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku hradí obyčejní řidiči sami, u osob v pracovně-právním vztahu, které jsou shora uvedeny, hradí náklady zaměstnavatel. Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař povinné osobě posudek o zdravotní způsobilosti
 3. Řidiči, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky při dosažení věku 65 a 68 let, a dále pak každé dva roky. Řidič neprofesionál, vlastník řidičského průkazu skupiny A nebo B, kterému je 65let a více, je povinen mít při řízení motorového vozidla při sobě doklad o zdravotní.
 4. V Česku platí, že každý řidič-amatér usedající na motorku nebo za volant se musí podrobit první pravidelné lékařské prohlídce před dovršením 65 let věku, druhé v 68 letech a poté na ni chodit každé dva roky. Přitom v řadě států EU jsou podmínky prohlídek tvrdší než u nás. Že by kontroly měly být u
 5. (4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen povinná osoba) termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v.
 6. Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat řidič vozidla nebo žadatel o řidičské oprávnění. Co vše se kontroluje a jak je to důležité

Školení a lékařské prohlídky řidičů referent

Podle tiskového mluvčího Ústředního automotoklubu České republiky Igora Siroty je pravda, že čeští řidiči na pravidelné kontroly zapomínají nebo že o tom, v jaký termín chodit na pravidelné lékařské prohlídky, prostě nevědí. Řidiči se musí naučit brát tyto předpisy vážně a nevykašlat se na ně. Když to. pravidelné lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně způsobilá. Lékaské prohlídky řidičů upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ř A) PRAVIDELNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ. Další pravidelné lékařské prohlídky jsou pak povinni absolvovat do dovršení 50 let věku každé dva roky a následně každoročně. A pozor. Tento přísnější režim platí i pro všechny držitele řidičského oprávnění C1, C, D1 a D, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel, a to vždy. Lékařské prohlídky řidičů V poslední době v souvislosti s novelou zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění a vyhl. č. 79/2013 Sb., v platném znění, řešíme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dotazy týkající se lékařských prohlídek - a to v rámci vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec

Lékařské prohlídky řidičů BOZPinfo

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ REFERENTŮ Požadavky na pravidelné pracovnělékařské prohlídky zaměstnance, u kterého je řízení obvyklou součástí výkonu jejich práce nebo do místa výkonu práce přepravuje další osoby, stanovuje příloha č. 2 vyhlášky MZ ČR č. 79/2013 Sb. Výše uvedení řidiči musí vstupní i pravidelné lékařské prohlídky absolvova Zákon č . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají; tito řidiči je musí absolvovat každé dva roky do dovršení 50 l e t - poté už na ně musí chodit každoročně (navíc jsou povinni podrobit se vstupní lékařské.

Pracovnělékařské prohlídky

 1. osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření, než je termín pravidelné lékařské prohlídky. Vyhláška o zdravotní způsobilosti řidičů dále stanoví povinný rozsah vyšetření, včetně odborných vyšetření, a podmínek, kdy tato vyšetření musí být provedena před vydáním lékařského posudky
 2. Pravidelné lékařské prohlídky Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení
 3. Re: Pravidelné lékařské prohlídky. Máme řidiče, kteří vyjíždí někdy třeba ve 2 ráno. Když u nás byla kontrola bylo nám vyčteno,že zaměstnance neposíláme každý rok na lékařskou prohlídku,když jezdí i v noci.Od té doby chodí každý rok všichni zaměstnanci i co nemají 50 let.Teď se mě jedná o to,jak.
 4. Pracovnělékařské prohlídky řidičů referentů je povinna se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Žádost a posudek pracovnělékařské prohlídky
 5. Zahraniční řidiči. Stanovená povinnost vozit při řízení motorového vozidla lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel se vztahuje na držitele českých řidičských průkazů, a to v souvislosti s povinností podrobit se pravidelné lékařské prohlídce. Tato povinnost je stanovena českým.
 6. Zdravotní způsobilost posuzuje lékařská prohlídka na řidičský průkaz a v toto článku uvádím některá pravidla, kterými se posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel řídí. Pravidelné prohlídky seniorů od 65 let. Zákon č. 361/2000 Sb
 7. Zákon č. 361/2000 Sb. Pravidelné lékařské prohlídky § 87 (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, 2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení

Povinné prohlídky řidičů seniorů

 1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají; tito řidiči je musí absolvovat každé dva roky do dovršení 50 let - poté už na ně musí chodit každoročně (navíc jsou povinni podrobit se vstupní lékařské.
 2. Výňatek ze zákona 411/2005 Sb.: § 87. Pravidelné lékařské prohlídky. Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat. řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení
 3. povinnost podrobit se lékařské prohlídce poprvé v 65 letech, pak v 68 letech a následně každé dva roky. Přesná citace aktuálně účinného znění § 87 zákona č. 361/2000 Sb., který Vámi uvedenou problematiku řeší, je následující: Pravidelné lékařské prohlídky § 8

Periodické lékařské prohlídky řidičů referentů vztahují se na ně pravidelné lékařské prohlídky (tzv. občanské). Těm jsou tyto osoby povinny se podrobit v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 ZSP před dovrąením 65 a 68 let věku a po dovrąení 68 let věku pak kaľdé 2 roky. Novelou ZSP, provedenou s. účinné znění, kdy je povinnost podrobit se lékařské prohlídce poprvé v 65 letech, pak v 68 letech a následně každé dva roky. Přesná citace aktuálního účinného znění § 87 zákona č. 361/2000 Sb., který Vámi uvedenou problematiku řeší, je následující: Pravidelné lékařské prohlídky § 8 Lékařská prohlídka způsobilosti řidiče Od: modelar* 25.02.11 15:07 odpovědí: 14 změna: 27.02.11 17:47 Dobrý den, lékařské prohlídky způsobilosti řidičů seniorů ve věku 70 let, musí být po roce nebo po dvou letech Pravidelné lékařské prohlídky řidičů vozidel LP Nově postup 2016 řidič formulář zaměstnanec LP řidiči Vyhl.271/2015 LP. Pravidelné lékařské prohlídky § 87 z. 361/2000 Sb v posledním znění 2016. (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat. a) řidič vozidla, který při plnění úkolů.

Lékařské prohlídky řidičů CIVOP - váš specialista na

Řidiči mají i nadále povinnost absolvovat pravidelné lékařské prohlídky Dom Platnost řidičských průkazů, průkazu profesní způsobilosti řidiče a lhůt pravidelných technických prohlídek, která uplyne v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, byla o deset měsíců od konce platnosti prodloužena.. Další pravidelné lékařské prohlídky jsou pak povinni absolvovat do dovršení 50 let věku každé dva roky a následně každoročně. A pozor! Tento přísnější režim platí i pro všechny držitele řidičského oprávnění skupiny C1, C, D1 a D, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel Pravidelné lékařské prohlídky § 87 z. 361/2000 Sb v posledním znění 2016 Odkaz Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů - účinnost o

Lékařské prohlídky u řidičů - Povinne-ruceni

Lékařské prohlídky řidičů upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s. Lékařské prohlídky - řidiči 88 % 20.09.18 42 Hospodářský výbor Znění návrhu Jan Birke předložil sněmovně návrh zákona 23. 5. 2018. Odkazy Obecně by občané měli absolvovat pravidelné preventivní lékařské prohlídky. Lubomír Sazeček 12.02.1 Dopravně psychologické vyšetření řidičů vyžádané lékařem. jste řidič senior?? ( věk nad 65 let - pravidelné lékařské prohlídky) máte žádanku lékaře, která požaduje s ohledem na Váš věk či zdravotní stav dopravně psychologické vyšetření, které je potřebné k posouzení Vaší způsobilosti řídit motorového vozidlo Další prohlídka se uskutečňuje v 68 letech věku a následně každé 2 roky (tj. v 70, 72, 74 letech, atd.), pokud ošetřující lékař nestanoví jinak. Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den. Preventivní prohlídky. Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v našem harmonogramu péče, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok.

Pravidelné lékařské prohlídky § 87 (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat. a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, 2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče §87 zák.č. 361/2000Sb. (ve znění pozdějších předpisů) Běžný řidič. věk 60, 65, 68 let a dále každé 2roky. K lékařské prohlídce se musí řidič dostavit vždy nejdříve 6 měsíců před dovršením shora uvedeného věku a nejpozději v den dovršení věku

(1) Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař povinné osobě posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu. (2) Povinná osoba je. a) zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, b) zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou Pravidelné lékařské prohlídky. § 87 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 88 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů -. (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat. a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností. Řidiči motorových vozidel. Běžní řidiči, tj. neprofesionálové, jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce v 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky.. Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci závodní preventivní. Mnohem více nebezpečí hrozí od řidičů seniorů - navíc od těch, kteří nechodí na pravidelné prohlídky k lékaři. Jedině lékař může správně posoudit jejich způsobilost k řízení. Proto se ministerstvo dopravy zaměří právě na ty seniory, kteří řídí bez dokladu o pravidelné lékařské prohlídce

Pracovnělékařské prohlídky V systému lékařských prohlídek v souvislosti se zaměstnáním nebyl přehled. Jejich druhy byly uváděny v řadě předpisů nebo Směrnic ministerstva zdravotnictví ( č. 49/1967 Sb.), takže personální praxe nebyla jednotná

2013 upravují pracovnělékařské prohlídky řidičů dva okruhy právních předpisů, a to pro rozdílné skupiny zaměstnanců. Jde jednak o zákon č. 361/2000 Sb., ZSP je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce Pravidelné lékařské prohlídky § 87 (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, 2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit řidiči termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou výše uvedené lhůty Špatná zdravotní kondice řidičů nebezpečně zvyšuje riziko dopravní nehody. U nekvalitního spánku narůstá až 3,5krát, u deprese o dvě třetiny. Pravidelné prohlídky u lékaře jsou přitom v Česku pro řidiče povinné až od 65 let. Jiné evroé státy jsou na šoféry přísnější, ukázal výzkum

O Vaše pohodlí a bezpečnost na cestách se postarají zkušení řidiči, kteří pravidelně absolvují profesní školení a pravidelné lékařské prohlídky. Navíc mají k dispozici nonstop dispečink, který jim operativně pomůže ve všech situacích, stejně jako Vám O Vaše pohodlí a bezpečnost na cestách se postarají zkušení řidiči, kteří pravidelně absolvují profesní školení a pravidelné lékařské prohlídky. Navíc mají k dispozici 24hodinový dispečink, který jim operativně pomůže ve všech situacích Žadatelé nebo řidiči, kteří se léčí se středně těžkým nebo těžkým syndromem obstrukční spánkové apnoe, musí absolvovat pravidelné lékařské prohlídky v intervalech, které nepřekračují tři roky v případě řidičů skupiny 1 a jeden rok v případě řidičů skupiny 2, s cílem stanovit míru dodržování. Pracovně-lékařské vyšetření do zaměstnání: 500 Kč: Vyšetření pro řidičské a zbrojní průkazy: 500 Kč: Potvrzení pro studium, brigády, zdravotní průkazy aj. 300 Kč: Pravidelné lékařské prohlídky řidičů seniorů: 300 Kč: Vyplnění žádosti do domova důchodců: 300 K

Důchodci jako řidiči mají chodit na pravidelné lékařské prohlídky, ale po kolika letech to vlastně je. Chtěl bych vědět, kde se to dočtu a nebo ve které vyhlášce to je. Zanedlouho mě to totiž čeká, tak ať nic neprošvihnu. Dejte vědět na email: chovpsu@seznam.cz nebo volejte na 737188898. Všem díky. 48 hlas U některých skupin řidičů je však stanoveno přímo zákonem, kdy a za jakých okolností musí podstupovat pravidelné lékařské prohlídky. Jedná se zejména o řidiče z povolání a řidiče seniory. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 87 stanovuje, kteří řidiči se musí podrobovat pravidelným lékařským. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají; Při lékařské prohlídce se ověřuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, a to na základě prohlášení držitele řidičského oprávnění.

Z uvedeného vyplývá, že úhrady zaměstnavatele za pravidelné lékařské prohlídky včetně úhrad za vyšetření řidičů podle § 87a zákona o provozu na pozemních komunikacích (jež jsou jejich nedílnou součástí), nejsou u zaměstnanců předmětem daně z příjmů podle § 6 odst. 7 písm Zahraniční řidiči. Stanovená povinnost vozit při řízení motorového vozidla lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel se vztahuje na držitele českých řidičských průkazů, a to v souvislosti s povinností podrobit se pravidelné lékařské prohlídce. Tato povinnost je stanovena českým. Zákon č. 361/2000 Sb. § 88 (1) Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař povinné osobě posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu. (2) Povinná osoba je a) zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, b) zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou

U řidičů, respektive držitelů řidičského oprávnění, kteří jsou uvedeni v odst. 1 § 87 zákona, se provádí vstupní lékařská prohlídka před zahájením výkonu činnosti. Další pravidelné prohlídky následují každé dva roky do dovršení 50 let věku, po dovršení 50 let věku se prohlídka provádí každý rok Periodická prohlídka u zaměstnanců, kteří pracují v noci. 1 x za 2 roky: Řidiči z povolání jsou dle Zákona č. 247/2000 Sb., ale také řidiči referentských vozidel s převahou činnosti řízení motorového vozidla, povinni se podrobit lékařské prohlídce. 1 x za 2 roky u zaměstnance do 49 let věk Výstupem pravidelné lékařské prohlídky je lékařský posudek. Povinná osoba (tedy držitel řidičského oprávnění), která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel (§ 89 zákona o silničním provozu)

Psychotesty pro řidiče Protože panuje mezi lidmi řada dohadů o tom, termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3. (5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit. Pravidelné lékařské prohlídky u řidičů z povolání v pracovněprávním vztahu podle §87 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb. jsou hrazeny zaměstnavatelem. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění zůstává u řidičů tramvají, kteří podléhají režimu zákona č.266/1994 Sb. o drahách a vyhlášky MD ČR č.101/1995 Sb. formě na základě prohlášení řidiče apo provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborných vyšetření vrozsahu stanove - ném vyhláškou č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti křízení motorových vozidel (dále jen vyhláška o zdravotní způsobilosti)

83221 - Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných). Druhou, a zejména podstatnou změnou k narovnání systému posuzování zdravotní způsobilosti k práci je uvozující věta článku I usnesení vlády č. 1291 ze dne 7. prosince měnící v této části. Olomoučtí policisté proto začali těmto řidičům připomínat pravidelné zdravotní prohlídky. Čeští senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením věku 60, 65 a 68 let, pak každé dva roky, upřesňuje Václav Špička z Autoklubu ČR Všichni řidiči naší firmy splňují: - odbornou kvalifikaci, která je dána dlouholetou praxí - pravidelné profesní školení řidičů - pravidelné školení bezpečnosti práce - pravidelné lékařské prohlídky - příjemné společenské a profesionální vystupování - školení ekonomické jízd Řidiči motorových vozidel. Běžní řidiči, tj. neprofesionálové, jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce v 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky Povinné zdravotní prohlídky. Každý senior, který chce řídit motorové vozidlo, je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce poprvé v 65 letech, následně v 68 letech a pak každé dva roky, vždy nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení daného věku