Home

Přírodní polymery

01.01.00 Přírodní polymery - DISPERSANT

 1. Celulóza, škroby, přírodní kaučuk, vysychavé oleje, želatina a přírodní pryskyřice, které získáváme přirozenou cestou z rostlin a zvířat. Mnoho z nich bylo v posledních letech nahrazeno uměle připravenými polymery se stejnými nebo dokonce lepšími vlastnostmi
 2. Polymery jsou dlouhé molekuly vyrobené spojením mnoha menších jednotek zvaných monomery. Přírodní polymery zahrnují celulózu, chiton, sacharidy, jako je škrob a cukr, proteiny, DNA, RNA a přírodní kaučuk. Celulóza je nejběžnějším přírodním polymerem. Chiton je druhý nejběžnější přírodní polymer
 3. 01. Přírodní polymery. 01. Oleje 02. Pryskyřice. 02. Syntetické polymery
 4. Přírodní polymery se nejčastěji klasifikují podle zdroje, ze kterého se získávají, podle náboje nebo konsti-tuce molekuly. K dispozici jsou obvykle ve formě prášků různé velikosti a tvaru částic, v různých viskozitních typech. Mohou být technologick
 5. Co jsou přírodní polymery. Přírodní polymery jsou polymerní sloučeniny, které se přirozeně nacházejí v našem prostředí. Většina chemických sloučenin v biologických systémech jsou polymerní sloučeniny. Tyto přírodní polymery se nacházejí hlavně ve třech typech, jako jsou polysacharidy, polyamidy a polynukleotidy

Polymery, uvedené v předchozích příkladech, mají přímé, nerozvětvené řetězce. Jednoduchým příkladem polymeru s rozvětveným řetězcem může být přírodní kaučuk, jehož monomerní jednotkou je uhlovodík isopren nebo syntetický polystyren. Polymerní látky nemusí vytvářet pouze lineární řetězce Polymery jsou přírodní nebo syntetické látky, v jejichž veliké molekule (makromolekule) se jako článek v řetězu mnohonásobně opakuje základní monomerní jednotka. Představují tedy chemickou stavebnici, která umožňuje neobyčejnou proměnlivost struktur i vlastností výsledných látek. Syntetické polymery Použité polymery mohou být syntetické, ale i přírodní (např. polysacharidy nebo bílkoviny (proteiny). Mezi polymerní materiály patří hlavně plasty a přírodní i syntetické kaučuky, volně lze mezi ně řadit i laky, lepidla, apretační prostředky apod Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Základními skupinami jsou plasty a elastomery, viz obr.25. Obr. 25: Základní rozdělení polymerů . Plasty jsou polymery, u nichž vnější namáhání způsobuje deformace převážně nevratného (trvalého) charakteru.Za běžných podmínek jsou většinou tvrdé, často i křehké, viz obr

Z přírodních polymerů se jedná především o dřevo, papír, useň, vosk a přírodní pojiva. V případě syntetických polymerů se zabývá uměleckými díly a sbírkovými předměty vyrobenými z polymerních materiálů všech druhů, od nejstarších tzv. semi-syntetických až po moderní syntetické polymery asový plán 22. 10. 2015 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 5 2015 2 LEKCE téma 1 Úvod do předmtu - Struktura a názvosloví přírodních polymerů, literatura 2 Deriváty kyselin, - přírodní pryskyřice, vysýchavé oleje, šelak 3 Vosky 4 Přírodní gumy, Polyterpeny - přírodní kauuk, získávání, zpracování a modifikace 5 Polyyfenoly - lignin, huminové kyselin Syntetické nebo modifikované přírodní polymery, jakožto organické látky, převážně všechny hoří. Podle rych - losti hoření, čazení, zápachu, intenzity plamene a zbytků po spálení lze materiál přibližně určit (např. silně čadí polymery obsahující aromatické uhlovodíky jako PS, PET, PC) Přírodní polymery. Přírodní polymery jsou ty, které pocházejí z přírody, to znamená, že jejich existence nezávisí na zásahu lidských rukou. Například: DNA řetězce, proteiny, celulóza, škroby. Tyto polymery, nazývané také biopolymery, plní základní funkce pro přežití živých bytostí

Co jsou přírodní polymery? - Věda - 202

Přírodní polymery - DISPERSANT

Otázka: Biodegradabilní polymery Předmět: Chemie Přidal(a): Kristýna Biodegradabilní plasty (plasty se zkrácenou životností) jsou syntetické nebo přírodní polymery, jejichž organické součásti se vlivem okolního prostředí postupně rozkládají na mikroskopické části. Biodegradace je proces, při kterém dochází k rozkladu polymerů působením biologických činitelů. Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle svého původu na: a) přírodní polymery - vznikají v rostlinách či v živočišných organismech složitými biochemickými procesy (např. bílkoviny, polysacharidy, nukleové kyseliny), b) syntetické polymery - vyrábějí se z jednoduchých organických sloučeni Přírodní polymery Z přírodních makromolekulárních látek si uvedeme ty, které se uplatňují v polygrafické výrobě nebo při výrobě materiálů pro polygrafickou výrobu 2. Syntetické biodegradabilní polymery (hlavně polyestery). 3. Modifikované přírodní biodegradabilní polymery (přírodní biodegradabilní poly-mery, které jsou modifikovány nejrůznějšími aditivy a plnivy). Přírodní biologicky rozložitelné polymery jsou produkovány v přírodě a jsou vždy obnovi-telné (škrob, celulosa,) Přehledný článek uvádí nejdůležitější přírodní polymery: alginany, karageny, arabskou gumu, pektiny, galaktomanany, ispaghulu a xantanovou gumu jako potenciální nosiče pro perorální hydrofilní systémy s řízenou liberací léčiv, popisuje jejich původ, vlastnosti a možnosti jejich využití ve farmacii

Modifikované přírodní polymery označují chemicky upravené přírodní makromolekulární látky, biopolymery. Nejběžnějšími přírodními polymery jsou přírodní kaučuk, celulosa a škrob (obojí polysacharidy), nukleové kyseliny, bílkoviny a polyterpeny. Celulosa odolává mnoha rozpouštědlům, proto je třeba zpracovávat Syntetické polymery Syntetické polymery jsou velmi početnou skupinou makromolekulárních látek, které se vyrábí umělou cestou a nelze je získat žádnou přírodní cestou. Inspirací pro výrobu syntetických polymerů byla snaha o napodobení dobrých vlastností přírodních polymerů

Základní přírodní polymery-bílkoviny kasein -srážením kyselinami z podmáslí >> lepidlo na papír, dřevo a textil >> surovina pro výrobu lisovaných plastů - zvlhčení 25% vody, mísení se změkčovadly, např. nitrocelulóza, acetát celulózy, parafiny - mísení s plnivy, např. kaolin, křída - vytvrzování formaldehyde Přírodní polymery = život Biologické makromolekuly-replikace DNA Syntetické podstatně méně dokonalé, ale i polymery na míru šité Dřevo materiál i zdroj energie. Zpracování vláken pro odívání: bavlna, jinde vlna Škrob: důležitý ve výživě, štěpení na cukry, (zvířata schopna i trávit celulosu Hlavní rozdíl mezi přírodními polymery a yntetickými polymery je v tom, že přírodní polymery jou polymerní loučeniny, které jou dotupné v našem protředí, zatímco yntetické polymery jou polymerní loučeniny, které vyrábíme uměle, a nemohou být zíkány z přírody..Polymery jou makromolekuly, které jou loženy z malých jednotek známých jako monomery

Rozdíl mezi přírodními a syntetickými polymery - Rozdíl

 1. 3913 - Přírodní polymery (například kyselina alginová) a modifikované přírodní polymery (například tvrzené bílkoviny, chemické deriváty přírodního kaučuku), jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách. 3913 10 - Kyselina alginová, její soli a estery; 3913 90 - Ostatn
 2. •polymery lze formovat odléváním, spékáním nebo tvářením v tekutém stavu •Přírodní polymery: dřevo, bavlna, vlna, hedvábí, kůže, guma •kaučuky(syntetickéa přírodní)- butylkaučuk( IIR) •polysulfidovýkaučuk(SR) •polyuretanovýkaučuk(PUR) •silikonovýkaučuk(Si) Vulkanizace Kaučukovník - latex.
 3. Polysacharidy. charakteristika, vznik, význam. glykosidickým spojením velkého počtu monosacharidových jednotek (až tisíců) vznikají polysacharidy - přírodní polymery. glykosidická vazba vzniká reakcí dvou hydroxylů - reaguje poloacetalová skupina, uvolňuje se molekula vody, zbylé molekuly se spojují glykosidickou­ vazbou
 4. Přírodní polymery - NK, bílkoviny, vlna, hedvábí, škrob, kaučuk. 8 Základní pojmy Polymer Látka tvořená molekulami (makromolekulami), pro které je charakteristické mnohonásobné opakování jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin atomů (konstitučních jednotek) navzájem spojenýc
PPT - PŘÍRODNÍ POLYMERY Bílkovinná vlákna I - KOLAGEN

Polymer - Wikipedi

 1. Přírodní kaučuk nachází i dnes mnoho různých aplikací v různých odvětvích současného průmyslu. Vůči syntetickému protějšku vykazuje některé výhody. Patří mezi makromolekulární látky přírodního původu zahrnující pryskyřice rostlinného a živočišného původu, které jsou používány lidmi odedávna
 2. Přírodní polymery; Přírodní polymery dále dělíme na: Deriváty celulózy - methyl celulóza, hydroxyethyl celulóza a hydroxypropyl celulóza. Polysacharidy - arabská guma, Agar, karrageenany. Polymery na bázi bílkovin - hydrolizovaný keratin, rozpustné kolageny. Polymery jsou v kosmetice využívány jako
 3. Historie. Makromolekulární chemie vznikla jako samostatný vědní obor v třicátých letech 20. století.Její základy však byly budovány již od počátku 19. století.Nejprve se jednalo o studie na objasňování struktury přírodních polymerů, jako škrob nebo celulosa.. Na počátku 20. století se začínaly vyrábět první polymery průmyslově
 4. Přírodní polymery - vznikly z přírodních makromolekulárních látek. Mezi přírodní polymery se řadí např. celulosa, přírodní kauuk, škrob, latex, kasein atd. [4], [5]. Syntetické polymery - vznikly za pomoci chemických reakcí. Do skupiny syntetických polymerů patří dehet, ropa, uhlí atd. [4], [5]

PřF MU nabízí několik předmětů věnovaných chemii polymerů, ale s jedinou výjimkou se jedná pouze o teoretické přednášky. Cílem projektu je zavedení nového předmětu Přírodní polymery - cvičení zaměřeného na praktická cvičení z chemie přírodních polymerů, která budou navazovat na předmět C3804 Přírodní polymery, jehož mateřským oborem je obor Chemie. Čistě přírodní polymery jsou předmětem zájmu především biochemie, bioorganické chemie, molekulární genetiky a dalších vědních oborů, které zkoumají jejich vztah k životním funkcím organismů. Základní poznatky makromolekulární chemie, zejména o vztahu mezi strukturou a chováním polymerů, jsou při studiu těchto. Mezi přírodní polymery patří ty, které se získávají z rostlinné nebo zvířecí říše a které se v našem každodenním životě vyskytují nejvíce: - Bavlna, která je vytvořena z celulózy.-Hedvábí, které má na trhu vysoké náklady, protože je vyráběno za účelem výroby vysoce kvalitních a sofistikovaných tkanin..

Polymerní materiál - Wikipedi

PŘÍRODNÍ POLYMERY Bílkovinná vlákna II FIBROIN RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. POLYMER INSTITUTE BRNO spol Polymery pro farmacii (3/0), Zk. Náplní předmětu je studium struktury a fyzikálních vlastností makromolekulárních látek. Pozornost je zaměřena na využití přírodních, modifikovaných přírodních a syntetických polymerních materiálů v rozmanitých farmaceutických aplikacích. (prof.Ing. J.Brožek, CSc.

Obsahuje přírodní polymery, těkavé a aromatické složky, terpenické kyseliny, fytosteroly, polyfenolové molekuly a velké množství dalších účinných látek. Tato jedinečná kombinace více než 80 identifikovaných ingrediencí vysvětluje prospěšné vlastnosti mastichy a její mnohostranné použití ve zdravotnictví. PŘÍRODNÍ POLYMERY Vysýchavé oleje oxidace, degradace, tepelné úpravy, FERMEŽE RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. [email protected] cz www. gascontrolplast. cz UČO: 29716 5. 10. 2016 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU dodatek I k lekci 2 2016 Z chemického pohledu jsou glukany přírodní polymery glukózy, které tvoří základní součást buněčné stěny např. hub, kvasinek, mořských řas a obilí. V poslední době se stále častěji objevují pod různými názvy, také s písmenem ß na začátku slova, nejčastěji pak Syntetické polymery jsou relativně nové materiály, které ještě před 90 lety v podstatě neexistovaly, ale dnes se používají téměř ve všech oborech lidské činnosti. Polymery jako takové však nejsou úplnou novinkou posledních let, i dříve se zpracovávaly některé přírodní polymery jako například kaučuk, celulóza Přírodní polymery, jejich struktura a vlastnosti. Příklad 1: přírodní a syntetický kaučuk, princip in vivo a in vitro. Příklad 2: bílkoviny, sval a jeho mechanika, simulace v nanoměřítku. Kompozity a nanokompozity s organickou složkou; nanokompozity s organicky upravenými jíly, termín interkalace, exfoliace. Organicko.

Welcos Confume Argan Treatment Hair Ampoule - Ampule na

přírodní polymery ; Heslo ve formátu JSON-LD. Hlavní hesla; chemie; makromolekulární chemie; polymery; přírodní polymery; polyuronidy; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. jsou přírodní nebo syntetické polymery. odolávají velké deformaci, vrací se do původního tvaru. z kaučuku se vyrábí . pryž (guma), která se používá . k výrobě gumáků, hraček, míčů a zejména k výrobě . pneumatik (přidávají se saze) Kaučuk

PPT - Polymerní materiály používané v polygrafii 1

přírodní polymery Speciální syntézy Termicky odolné polymery Polymery se strukturou kapalných krystalů Vodivé polymery Kompozitní materiály, nanokompozity Polymery pro záznam a přenos informace Polymerní rezisty, polymerní dielektrika, tvorba tenkých polymerních vrste jsou přírodní nebo syntetické polymery, které slouží pro výrobu syntetických vláken. jsou anorganické polymery, které slouží pro výrobu pryže nebo gumy. jsou syntetické polymery, které se vyrábí z gumy. Chemická reakce kaučukové směsi se sírou, při které vzniká pryž neboli guma se nazývá

polymery. Na neupravené přírodní polymery ve smyslu definice chemicky neupravených látek podle čl. 3 bodu 40 nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (13) by se tato sm ěrnice neměla vztahovat, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by měla být pro účely této směrnice definice. Přírodní škrob je v přírodě lehce odbouratelný. Se syntetickými polymery si již příroda poradí hůře. Přírodní škrob je lépe snášen citlivými lidmi z hlediska alergií. Syntetický škrob přirozeně více zapáchá, proto je nutné ho i více parfémovat - a čím více parfému, tím větší pravděpodobnost alergické. Přírodní polymery: TUIP/TK4PP Přírodní polymery: Letní: Čeština 5 TUIP/TK5M2 Makromolekulární chemie II: TUIP/TK5M2 Makromolekulární chemie II: Zimní: Čeština 6 TUIP/TK5PI Procesní inženýrství I ZÁKLADNÍ PŘÍRODNÍ POLYMERY strana 062 z 280 Na stranu: Kapitola: SYNTÉZA POLYMERŮ Kapitola: ZÁKLADNÍ SYNTETICKÉ POLYMERY - VÝROBA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006..

Fler BLOG | KOVářova

Rozdělení a charakteristika polymer

přírodní polymery ; reaktoplasty ; rozvětvené polymery ; syntetické polymery ; zesítěné polymery ; Příbuzné koncepty. DBpedia: Polymers; Hlavní hesla; chemie; makromolekulární chemie; polymery; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický. Existují polymery přírodní vyrobené z kauuku , nebo syntetické získané chemickou cestou. Základní prvek tvoří atom uhlíku, který je þasto sluován s atomem vodíku, nebo kyslíku. Polymery vznikají polyreakcí, což je řetězení monomerů. Existují tři druhy polyrekcí a to polymerace Marmoleum (přírodní linoleum) je zcela přírodním materiálem. Vyrábí se z pryskyřice, vápence, dřevité nebo korkové moučky, juty, přírodních barviv a lněného oleje. Jeho hlavní složkou je lněný olej, který se získává ze lnu a rozpouští se s borovicovou pryskyřicí

Polymery, které jsou výsledkem biosyntézy uskutečněné během umělých kultivačních a fermentačních procesů v průmyslovém prostředí, např. polyhydroxyalkanoáty (PHA), se proto nepovažují za přírodní polymery, jelikož nejsou výsledkem procesu polymerizace, jenž se odehrál v přírodě Základní přírodní polymery 1 ílkoviny - funkce bílkovin, rozdělení bílkovin, základní stavební jednotka řetězce polypeptidů, prostorové uspořádání Vláknité (fibrilární) a globulární bílkoviny - příklady, výskyt a užití 12. Doplňkové technologie a finální operac Syntetické polymery disponují obecně velmi dobrou mechanickou pevností. Požadovaný tvar a rychlost rozkladu lze lehce modifikovat pro každou aplikaci. Nevýhodou je hydrofobní povrch, který postrádá interakci mezi materiálem a okolními buňkami. Na druhou stranu, přírodní polymery

Přírodní a syntetické polymery - Ústav chemické

Přírodní a umělé polymery - cs

Obsahuje optické rozjasňovače, syntetické polymery a přírodní karnauby. Je výborně pěnivý a extrémě hustý. Svou hustotou, extrémní pěnivostí a vyváženému pH vás přípravek během okamžiku přesvědčí, že je jedničkou na trhu s autokosmetikou a už nikdy nebudete chtít jiný Projděte si 4964 potenciálních dodavatelů v sektoru papír ze syntetických vláken na Europages, mezinárodní sourcingové platformě B2B

Význam Polymerů (Co Jsou, Koncepce a Definice) - Věda a

ChemicalGuys-Full Cycle-Waterless Wash & Wax-sprej s

Polymerní materiály a technologie - UT

• Polymery jsou přírodní nebo syntetické látky, v jejichž veliké molekule (makromolekule) se jako článek v řetězu mnohonásobně opakuje základní monomerní jednotka zvaná mer. Mer vzniká zapojením monomeru , tedy sloučeniny schopné minimálně dvou vazeb Přírodní materiály na bázi polymerů a z nich izolované polymery, které lidé využívají od nepaměti, mají své historicky vzniklé triviální názvy, které musíme zařadit do své slovní zásoby, např.: celulosa, hedvábí, chitin, škrob a jeho složky amylosa a amylopektin, kasein, přírodní kaučuk atd jako je např. přírodní i syntetický kaučuk. Síťované polymery - Trojrozměrné monomery, které mají tři aktivní kovalentní vazby vytvářejí trojrozměrnou síť (Obr.d). Tyto polymery mají zajímavé mechanické vlastnosti. Patří sem epoxidy a fenolformaldehydy. Zdroj:[2] 8 / 4

V makovém poli / Zboží prodejce janyko fimo | Fler

Přírodní oligomery a polymery lze nalézt v rostlinných extraktech a uvnitř organismů jako biochemické sloučeniny. Hlavní rozdíl mezi oligomerem a polymerem spočívá v tom, že oligomery se vytvářejí polymerací několika monomerů, zatímco polymery jsou obří molekuly vytvořené polymerizací velkého počtu monomerů Polymery jsou zpravidla složeny ze směsi různě dlouhých makromolekul NEUNIFORMNÍ (polydisperzní) systém POLYMERHOMOLOGY - makromolekuly se stejným chemickým složením, ale různou molární hmotností syntetické polymery uniformní monodisperzní systém - přírodní polymery (proteiny, NA) M 1, P 1 M 2, P 2 M 3, P Co jsou polymery a jak je ve výrobcích Persil používáme? Další informace najdete zde Téma polymery a polymerace patří ve výuce chemie k jedněm z obtížně interpretovatelných témat. Experimentů se superabsorbenty lze proto dobře využít ke zvýšení motivace žáků, včetně vazby na každodenní praxi

základ izopreniodů = přírodní polymery izoprenu O přírodní kaučuk (pryž, guma), elastické vlastnosti; ALKINY . î CnH2n-2. uhlovodíky obsahující ve svém uhlíkovém řetězci jednu trojnou vazbu (která je tvořena dvěma s & jednou p vazbou Polymery vzniklé polymerací radikálovou : polyethylen ( s obecným iniciátorem , s dibenzoylperoxidem ), polybutadien , polytetrafluorethylen kationtovou : polypropylen (obecně , s BF 3 , AlCl 3 , SnCl 4 , TiCl 4 Obecně mají přírodní polymery daleko větší uplatnění ve zdravotnictví neţ polymery syntetické. V souasné době se zvyšuje uţívání umělých, polymerních tělních implantátů, s tím souvisí také větší míra infekcí týkajících se vzniku biofilmu na implantátech. Ve světě kontinuáln Přírodní polymery se nehromadí v těle . Patří mezi ně poly- sacharidy , které jsou polymerní sacharidové struktury, které účinně působí jako nosiče pro jiné prvky v těle . Přírodní polymery, jako je heparin , dextran , a chitosan jsou již používány v širokém spektru drog nosičů

Carotherse fascinovaly přírodní polymery, jako je celulóza. Je to látka, z níž se vyrábí papír. Carothers chápal, že síla a trvanlivost těchto látek je dána délkou jejich molekul. Tereza: Víte, ono pokud jde o polymery, tak velikost hraje opravdu důležitou roli Využití přírodních polymerních materiálů ve farmacii a lékařství Práce pojednává o přírodních polymerech, uplatňujících se ve farmacii a lékařství. Mezi takto nejčastěji používané přírodní polymery patří chitosan, alginát, kola-gen, želatiny, kyselina hyaluronová a keratin Podle povahy polymerů je lze klasifikovat jako přírodní a syntetické polymery. Dobrým příkladem přírodního polymeru je latex z přírodního kaučuku, který se získává ze stromu zvaného Hevea brasiliensis. Syntetické polymery jsou umělé polymery za kontrolovaných podmínek. Mezi příklady syntetických polymerů patří. Polymery mohou být také přírodní nebo syntetickéNapříklad bílkoviny, nukleové kyseliny a sacharidy jsou přírodní polymery, zatímco plasty a syntetická vlákna jsou syntetické polymery. Je důležité pochopit rozdíl mezi makromolekulou a polymerem, protože i když jsou oba velké, nejsou úplně stejné.. přírodní (např.: kamenná sůl, vápenec, křemen a jeho barevné odrůdy, diamant, granát, Zvláštní skupinou amorfních látek jsou polymery (dlouhé makromolekuly polymerů jsou často navzájem propleteny, stočeny do klubek, vytvářejí sítě) - bílkoviny, AMK

Podstata, význam a historie polymer

7. Podle původu (zastaralé dělení, neboť nepostihuje plasty výstižným způsobem) se polymery dělí na: přírodní - jsou založeny na přírodních makromolekulárních látkách, např. na bázi celulózy, latexu, kaseinu, atd. syntetické - k výrobě je použita chemická cesta. 1.3. Molekulární struktura plast 1 309 Kč. Špičkový, ručně vyráběný, syntetický vosk Absolute Wax Boast II je složen z přírodní karnauby obohacené včelím voskem a emulzními polymery. Díky svému speciálnímu složení se může Boast II pochlubit skvělou životností, lehkou aplikací, luxusním leskem a skvělým odvodem vody Výhody přírodních škrobů: Neváží se na vlákno a proto se při praní dokonale oddělí i se zachycenými nečistotami. Syntetické škroby zčásti zůstávají v textilu i po vyprání. Přírodní škrob je v přírodě lehce odbouratelný. Se syntetickými polymery si již příroda poradí hůře Přírodní polymery (polysacharidy, bílkoviny, nukleové kyseliny). 3. Molekulová hmotnost a metody jejího stanovení. 4. Termické chování polymerů - amorfních a semikrystalických. 5. Chemické, kinetické a termodynamické podmínky polymerizovatelnosti. 6. Princip řetězových polyreakcí (reakční mechanismus, způsoby iniciace.