Home

Počet mužů a žen v ČR 2022

Průměrný věk obyvatele ČR se v roce 2018 zvýšil o jednu desetinu roku na 42,3 roku (u mužů na 40,9 let a u žen na 43,7 let) a byl tak o dva roky vyšší než v roce 2008. Současně se změnou věkové skladby dochází také ke změně struktury obyvatel jednotlivých věkových skupin podle rodinného stavu Města s největším počtem obyvatel v ČR a průměrný věk mužů a žen -. Následující tabulka ukazuje celkový počet obyvatel v každé obci a průměrný věk zde žijících mužů a žen. Údaje pochází z Českého statistického úřadu (stav v lednu 2020) Zvolte si okres, kde se vaše vesnice nachází nebo vyberte kompletní abecední seznam Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity (dále jako Projekt Implementace). Celkový počet systemizovaných míst ke konc Znamená to, že v obyvatelstvu České republiky roste počet osob ve věku 65 a více let a zvyšuje se jejich váha v celé populaci. Mezi lety 2010 a 2019 vzrostl počet seniorů téměř o půl milionu z 1,64 na 2,13 milionu (k 31. prosinci 2019) a podle posledních dostupných údajů tvoří senioři již jednu pětinu obyvatelstva ČR

Počet obyvatel ve Středočeském kraji narostl o 10 829 osob - Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020; ČR - Počet zahájených bytů ve 2Q09 opět poklesl, stavebních povolení o 10% méně; 11.09.2020 Počet obyvatel se přiblížil 10,7 milionu; Počet obyvatel České republiky vzrostl na 10,65 miliónu; Umírá více lidí, než se rodí dětí Po očištění dat od vlivu pokračujícího stárnutí obyvatel se ukazuje, že pokud by v roce 2020 byla stejná úmrtnost jako v roce 2019, počet zemřelých by vzrostl pouze o 2 tisíce osob. První odhad naděje dožití při narození pro rok 2020 ukazuje na 75,3 roku pro muže a 81,4 pro ženy Odměny pro vítěze MČR mužů a žen v Ostravě 2021. Mistrovství ČR mužů a žen se odehraje v termínu 18.-22.8.2021 (středa-neděle) v areálu SC Ostrava v Komenského sadech. Nově vítěz dvouhry mužů získá divokou kartu na mezinárodní turnaj ITF mužů v Říčanech s dotací $25,000 (30.8.-5.9.21) a vítězka dvouhry žen 3. 100m volný způsob ženy 17. 100m prsa ženy 4. 100m volný způsob muži 18. 100m prsa muži 5. 200m motýlek ženy 19. 200m znak ženy 6. 200m motýlek muži 20. 200m znak muži 7. 100m znak ženy 21. 50m volný způsob ženy 8. 100m znak muži 22. 50m volný způsob muži 9. 400m polohový závod ženy 23. 100m motýlek ženy 10. 400m polohový závod muži 24. 100m motýlek muži 11. 400m volný způsob ženy 25. 200m polohový závod žen

V letech 2010-2018 se celkový počet zaměstnanců zvýšil o 377 tisíc osob, z toho 222 tis. žen. V případě podnikatelů (zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné bez pomáhajících rodinných příslušníků) vzrostl pouze počet žen, a sice o 37 tis., zatímco podnikajících mužů o více než 6 tis. ubylo. Přesto v roce 2018 podnikalo 606 tis. mužů a 291 tis. žen Aktuálně je v AČR jedna generálka, 6 plukovnic a 81 podplukovnic. Takže podíl žen v hodnosti plukovník činí jen 2 % a v hodnosti podplukovník 10 % z celkového počtu těchto důstojníků. Je to méně než celkový podíl žen v armádě (13 %). Naopak, v hodnostech rotmistr až major je vždy více žen (někdy přes 20 %) Podle Global gender gap report 2020, kterou zveřejnilo Světové ekonomické fórum, jsou na tom muži a ženy ve většině zemích světa v oblastech jako je vzdělání nebo zdravotní péče velmi podobně. Propast mezi počtem mužů a žen na vysokých postech velkých firem je neustále aktuální a za posledních pár let se zužuje Největší rozdíly jsou v platech manažerů, kde rozdíl dosahuje v průměru 28 procent. Muž manažer si za hodinu přijde na 31,96 eura (822 korun), zatímco žena dosáhne pouze na 22,82 eura. V EU tvoří ženy jen třetinu všech manažerů, v Česku je to dokonce pouze čtvrtina Počet obyvatel : průměrný věk mužů : průměrný věk žen : Babice : Okres Praha-východ : 1 265 : 36,0 let: 35,3 let: Bašť : Okres Praha-východ : 2 816 : 33,5 let: 34,4 let: Borek : Okres Praha-východ : 321 : 42,4 let: 42,5 let: Bořanovice : Okres Praha-východ : 887 : 38,5 let: 42,0 let: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : Okres Praha-východ : 19 255 : 39,3 let: 41,8 let: Brázdi

V Česku přibývá bezdětných žen. V generaci, která dospívala za Husáka, nemělo dítě pouze 5 až 7 procent žen, u dnešních třicátnic a čtyřicátnic se čeká 16 až 18 procent bezdětných. Ukazuje to prognóza Českého statistického úřadu Mistrovství ČR mužů a žen v hale Ostrava - Vítkovice (22. - 23. 2. 2020) Celkové počt V rámci probíhajících trestních řízení v roce 2020 bylo zajištěno a zachráněno téměř 99 milionů korun. Škoda u případů, které byly zaevidované v loňském roce, přesáhla 95 milionů korun. Zajímavým údajem je počet volání na tísňovou linku Policie ČR 158 - loni se jednalo o 158 888 hovorů (434 hovorů na den). Srovnáním s rokem předchozím zjistíme, že se jedná o 10 407 volání více (+ 7 %) celkové zastoupení žen. 16,0 %. 14,8 %. Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %. Volby do Senátu 2020. Volby do Senátu 2018. Volby do Senátu 2016. Volby do Senátu 2014. Volby do Senátu 2012 Akční plán pro rovnost žen a mužů na léta 2019 - 2020 (dále jako Akční plán) se předkládá v návaznosti na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020 (dále jako Vládní strategie), která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931

V nedávné době zveřejnil Evroý statistický úřad (Eurostat) výstup, ze kterého vyplývá, že se mezi lety 2010 a 2020 počet žen v tuzemské vědě snížil o 1,6 procenta 2018 žilo v ČR 65 662 mužů s tímto onemocněním, tj. 1 255,4 na 100 000 mužů. Ve srovnání s předchozím rokem tak vzrostl počet žijících mužů s touto diagnózou o 6,2 %. Z pohledu pokročilosti onemocnění bylo v období 2014-2018 70 % nově diagnostikovaných ZN prostaty zachyceno v časném stadiu (klinické stadium I a II), tedy s příznivou prognózou tohoto onemocnění

Aktuální populační vývoj v kostce ČS

 1. u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 4. do čtvrtka 6. 8. 2020, ukončení prezentace je ve čtvrtek 6. 8. 2020 v 18.00 hodin, u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 7. 8. 2020 do 18.00 hodin. Výdej startovních čísel. Bude probíhat v sobotu 8. a v neděli 9. 8. 2020 od 09.00 hodin na stadionu
 2. V roce 2018 vstoupilo poprvé do RP více žen než mužů (160:158) a počet vstupujících ženských párů se mezi lety 2010 a 2019 (tedy mezi lety s nejmenším a nejvyšším počtem nově uzavřených RP) ztrojnásobil. Mezitím u mužů je v tomto ohledu rozdíl dvojnásobný - mezi lety 2011 a 2016
 3. V Česku výrazně přibývá vysokoškoláků, a to hlavně mezi ženami. Ženy také častěji než muži ovládají víc než dva cizí jazyky. Stále ale vydělávají citelně méně než muži. Jejich mediánový výdělek byl v roce 2017 nižší o víc než 4500 korun. Největší rozdíly v odměňování jsou právě mezi muži a ženami s vysokou školou, ale také mezi vyučenými.
 4. Průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v EU byl v roce 2019 14,1 %. Rozdíly v odměňování žen a mužů odráží více faktorů, než zohledňuje průměrná hrubá mzda. Jsou mezi nimi vzdělání, odpracované hodiny, druh zaměstnání, přerušení kariéry nebo práce na částečný úvazek
 5. a alkoholu jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti v ČR. Téměř 20 % celkové úmrtnosti jde na rozdělení podle pohlaví tvoří soubor 867 (49,0 %) mužů a 902 (51,0 %) žen, což odpovídá analogické Počet žen v souboru mírně.

V českém resortu obrany je nyní 6620 žen, tedy 20 % všech zaměstnanců. Vojákyň z povolání je z nich bezmála 3200, tedy skoro 13 %. Takový podíl žen trvá již od profesionalizace české armády v roce 2005. Podívejme na uplatnění žen v české armádě podle vojenských odborností. Jen 2 ženy slouží u tankových jednotek. V období od zahájení sledování infekcí HIV, tj. od 1.10.1985, do 31.12.2020 bylo v ČR celkově zjištěno 3841 případů HIV pozitivity u občanů ČR (2831) a rezidentů (1010), z toho bylo 3294 (85,8 %) mužů a 547 (14,2 %) žen. U 718 z nich (583 mužů, 135 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS Nezaměstnanost žen je dlouhodobě vždy o něco vyšší, než u mužů. Za celý kalendářní rok byla nezaměstnanost žen nižší naposledy v roce 2013, a to pouze o 0,1 procentního bodu. Rozdíl nezaměstnanosti mezi muži a ženami nikdy není velký a za posledních deset let byl největší v květnu 2015

Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1]. Obrázek 2: Mortalita nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet zemřelých na nádor na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1] Pandemie covidu-19 letos v Česku zvrátila desítky let trvající trend růstu průměrného věku. Do konce roku se sníží střední délka života českých mužů o 1,15 roku a žen o téměř jeden rok. Dospěli k tomu ve své analýze, v níž srovnávali úmrtnost v roce 2020 s předchozími lety, experti z nově založené iniciativy.

Počet obyvatel v obcích, průměrný věk mužů a žen v obcích

V souvislosti se srovnáním se statistikami z dalších zemí Vás žádám také o přehled: • Počet případů domácího, sexuální a genderového násilí v jednotlivých krajích ČR • Počet vykázaných osob za rok 2019 - z toho mužů a žen • Počet případů maření úředních rozhodnutí o vykázán Rozdíl mezi pohlavími v míře ekonomické aktivity v ČR však činil 13,6 p.b Důvody ekonomické neaktivity se u žen a mužů liší: v ČR studium uvádí o 10 p.b. více mužů, péči o osoby blízké uvádí o 17,5 p.b. více žen V červnu 2020 sezónně očištěná míra ekonomické aktivity meziročně klesla o 0,7 p.b Zastoupení žen a mužů ve vedení obcí (2020) Starostky vs. starostové v ČR Nejvíce žen starostek najdeme ve vedení malých obcí do 1000 obyvatel (28 %), nejméně naopak ve vedení velkých měst nad 100 000 obyvatel (necelých 8 %) Vyhodnocení plnění resortní koncepce rovnosti žen a mužů do roku 2020 za rok 2019. Ministerstvo spravedlnosti. Koncepce rovnosti žen a mužů do roku 2020 v resortu MSp je strategickým materiálem, který tvoří základní rámec pro uplatňování rovnosti žen a mužů v resortu MSp

se v roce 2019 oproti roku 2018 snížil o 3 300 osob na 5 412 100. Počet mužů v roce 2019 vzrostl o 2 200, zatímco počet ekonomicky aktivních žen se o dvojnásobek snížil (o 5 500). Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ČR 2018 2019 CELKEM Muži Ženy CELKEM Muži Ženy CELKEM Ekonomicky aktivn v %) nebo jako počet mužů na 100 (1000) žen (index maskulinity ) či obráceně (feminity ), vyjádřený v % nebo promilích Pm.100 Pz ima = • Podíl žen byl v českých zemích vždy o něco vyšší než podíl mužů a pohyboval se mezi 51-54 % (v roce 2010: 50,9 % V období od zahájení sledování infekcí HIV, tj. od 1.10.1985 do 31.12.2020 bylo v ČR celkově zjištěno 3.841 případů HIV pozitivity u občanů ČR (2.831) a rezidentů (1.010), z toho bylo 3.294 (85,8 %) mužů a 547 (14,2 %) žen. U 718 z nich (583 mužů, 135 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS

29.01.2021 Senioři v ČR v datech - 2020 Kurzy.c

 1. bodovaných mužů a žen je však od poměru všech řidičů výrazně odlišný - tvoří ho v současnosti 81,59 % mužů a 18,41 % žen. Rozdíly mezi poměry bodovaných mužů a žen v jednotlivých krajích jsou nevýznamné (podíl mužů je mezi 80,01 % a 83,18 %). 0% 2% 4% 6% 8% 10% Průměr ČR Počet bodovaných řidičů, počet.
 2. Od léta 2020 mají Maďaři také první ženu v generálské hodnosti. Česko nadprůměrné. Se 12,96 % žen v rámci armády je Česká republika (k 1.1.2020) na celkově 10. příčce a nad průměrem celé Severoatlantické aliance. Tento poměr je v ČR neměnný, podobné číslo armáda vykazuje posledních 15 let
 3. Fotografie a videa závodníků z 20. Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen Masters, které se konalo v sobotu 28.4.2012 v Hornickém domě ve Zbýšově. Pořadatelem soutěže byl oddíl silového trojboje Zbýšov. Součástí galerie jsou i záznamy z živého vysílání (za pomoc k jeho zprovoznění děkuji Vaškovi Patočkovi ze Sokola Rosice)
 4. Vyberte si auto ve spolehlivém autobazaru Mistrovství ČR mužů a žen v hale 2020 v Ostravě 22.2.2020 - 23.2.2020 - Časový pořad a propozic Průměrná mzda v Česku loni vzrostla na 26 467 korun, na konci roku se růst zrychlil a průměrná mzda poprvé vyšplhala nad hranici 28 tisíc korun

Vokáčová z ManpowerGroup přitom poukazuje na to, že v těchto oblastech se pohybují podprůměrné příjmy. Očekáváme, že v delším horizontu, jak společnost bohatne a nakupuje více služeb, začne v ČR vznikat více pozic ve zdravotnictví, sociální péči, službách spojených s rekreací a volným časem nebo osobních službách, kde ženy rády hledají uplatnění Z pohledu spravedlnosti v odměňování má proto větší smysl porovnávat platy mezi muži a ženami pracujícími na stejné pozici. Paylab analyzoval aktuální situaci v každém ze sledovaných států a zjistil, že ženy vydělávají v porovnání s muži méně v průměru o 2 až 11 %. V České republice je rozdíl 8 %

Počet obyvatel ČR se blíží 10,7 milionu - Pohyb

 1. gles domácnosti žijí zejména ve větších městech. V tomto ohledu roste poptávka po malých bytech. Vliv na bydlení v Česku nemají pouze ceny nemovitostí a výše příjmů, ale také životní styl
 2. áře; Projekty. Prosazování rovnosti žen a mužů 2014-2022; Prevence násilí a podpora obětem 2020-2023; Prosazování rovnosti žen a mužů 2012-201
 3. Ženy v zemích unie vydělávají v průměru o 14 procent méně než muži, tzv. Gender Pay Gap se posledních deset let prakticky nemění. Česko patří mezi země Evroé unie s vůbec největším rozdílem v platech mezi muži a ženami, podle Eurostatu jde zhruba o 20 procent, stejně nebo hůře je na tom Estonsko, Rakousko a Německo
 4. partnery v oblasti rovnosti žen a mužů. Gestor: členky a členové vlády 10.1 Uveďte počet, formy a výstupy spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi či sociálními partnery v oblasti rovnosti žen a mužů. Popište způsob propojení s dalším
 5. Ženy v politice: Sněmovna letos dohnala rekord. Výsledky letošních parlamentních voleb znamenaly vyrovnání dosavadního rekordu v počtu žen, které zasednou v Poslanecké sněmovně. Je jich totiž 44, stejně jako po volbách v roce 2010 (po volbách v roce 2013 klesl tento počet na 39)
 6. Rozdíly mezi poměry bodovaných mužů a žen v jednotlivých krajích jsou nevýznamné (poměr mužů je mezi 79,60 % a 83,10 %). Tabulka 2 - tabulka přírůstků bodů (za 1. pololetí 2020

Český statistický úřad: V roce 2020 zemřelo přes 129 tisíc

 1. Muži mají slabší imunitní systém a ten v některých případech může sabotovat reakci organismu na invazi viru. Zřejmě ale také hrají důležitou roli společenské a kulturní faktory, píše Washington Post. Už hned na začátku koronavirové pandemie vyplynul z nemocničních dat z Číny ohromující rozdíl: Covid-19 usmrcuje daleko více mužů než žen
 2. Praha - Počet žen v politice i na rozhodovacích pozicích v soukromých firmách by se měl zvýšit, rozhodla vláda schválením strategie, podle které by mělo být zastoupení pohlaví na těchto místech alespoň v poměru 40 na 60. A to už v roce 2020
 3. Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti žen v ČR v letech 2011-2020 (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) procento rok průměrný počet nemocensky pojištěných žen žen úrazů s z nemoc. pojištěných úrazů žen počet prac. pracovní neschop. četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100 pojištěných žen smrtelných pracovníc
 4. V ČR podíl žen stagnuje a dlouhodobě se pohybuje na úrovni 25 %. Příčinou může být skutečnost, že výrazně roste i celkový počet výzkumných pracovníků v ČR (v absolutní hodnotě počet žen ve výzkumu roste). Cílem pro rok 2020 by mělo dosažení úrovně 30 %, což odpovídá zhruba současné hodnotě v průměru EU.
 5. Ohlédnutí za Mistrovstvím ČR mužů a žen v Ostravě 2020. 23.08.2020. 69. ročník Mistrovství ČR mužů a žen v Ostravě zná své vítěze. Mistrem ČR v kategorii dvouhry mužů se stal Vít Kopřiva (1997, TK Agrofert Prostějov), který ve finále porazil Jaroslava Pospíšila (1981, TK Neridé) 6:4, 6:1

Česká republika vykazuje k 31. 7. 2020 celkem 3 732 HIV pozitivních osob (3 211 mužů, 521 žen), z tohoto počtu již u 700 osob (569 mužů, 131 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 321 osob (263 mužů, 58 žen).. V měsíci červenci 2020 bylo diagnostikováno celkem 23 nových případů HIV infekce (20 mužů, 3 ženy) V ex expertní stanovisko AV ČR | 5/2020 Zdravotní stav populace pánevních okresů Ústeckého kraje se i po třiceti letech významně liší od průměru v ČR. Střední délka života u mužů i žen je o dva roky kratší, a to v důsledku zátěže znečištěným ovzduším před rokem 1989

MONETA CUP 2021 - 70

Česká republika vykazuje k 30. listopadu 2020 celkem 3 820 HIV pozitivních osob (3 276 mužů, 544 žen), z tohoto počtu již u 715 osob (580 mužů, 135 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění podlehlo 327 osob (267 mužů, 60 žen). V měsíci listopadu 2020 bylo diagnostikováno celkem 19 nových případů HIV infekce (12. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 30 108 osob s tímto onemocněním, tj. 283,3 případů na 100 000 osob. Prevalence zhoubného melanomu kůže je v dlouhodobém trendu na rozdíl od incidence lehce vyšší v populaci žen než v populaci mužů, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 0,9 : 1

Mistrovství Čr Družstev 2020 - 1

100 nejbohatších Čechů 2020. Měřeno penězi, toto je stovka nejúspěšnějších žen a mužů Česka. Žebříček se sestavuje podle metodiky, podle níž magazín Forbes vypočítává podobné celosvětové žebříčky už přes třicet let. nejbohatší češi 2020 Jeho nalezení v úmrtnostní tabulce je velmi jednoduché - tabulkový počet (dospělých) zemřelých zde dosahuje nejvyšší hodnoty. Úmrtnostní tabulky z roku 2016 vypovídaly, že normální délka života mužů v ČR je 82 let a žen 87 let. V souladu s růstem střední délky života se i nejčastější věk při úmrtí. Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, ve 4. čtvrtletí 2020 proti 3. čtvrtletí 2020 klesl o 27,9 tis. osob. Počet pracujících ve věku 15 a více let se meziročně snížil o 87,5 tis., tj. o 1,6 % na 5 217,2 tis. Počet mužů se snížil o 32,0 tis. a počet žen o 55,5 tis

Ohlédnutí za Mistrovstvím ČR mužů a žen v Ostravě 2020. 69. ročník Mistrovství ČR mužů a žen v Ostravě zná své vítěze. Mistrem ČR v kategorii dvouhry mužů se stal Vít Kopřiva (1997, TK Agrofert Prostějov), který ve finále porazil Jaroslava Pospíšila (1981, TK Neridé) 6:4, 6:1 MČR mužů a žen do 22 let 2021 18.8.2021 MSJ Nairobi 2021 5.8.2021 ČAS na podcast 30.7.2021 Olympijské hry Tokio 2021 15.7.2021 ME do 20 let Tallinn 8.7.2021 ME do 23 let Tallinn 26.6.2021 MČR mužů a žen 2021 25.6.2021 Sbírka na obnovu stadionu v Hodonín Forbes nejvlivnější češi na sociálních sítích 2020 ; Nejvlivnější ženy v ČR jsou podnikatelky a šéfky, vede ; Forbes - vyhlášení nejvlivnějších žen Česka za rok 2016 ; 100 let republiky: 10 žen naší historie, které psaly ; V Česku žije 523 lidí ve věku nad 100 let . Top ženy Česka - Wikiped Praha - Ženy a muži v Česku stále nemají rovné podmínky a postavení, i když to zaručují české zákony.. Ženy mají například nízké zastoupení v Parlamentu a ve vedoucích pozicích či nižší výdělky. Řekl to ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Na pátek připadá mezinárodní den rovnosti žen a mužů

mužů bylo evidováno v průměru 281,1 tis., o 6,0 tis. méně než v roce 2013. Průměrný podíl žen na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných vzrostl na 49,9 % (v roce 2013 - 49,1 %). K 31. 12. 2014 dosáhl počet mužů v evidenci ÚP ČR 273,0 tis. a počet žen 268,9 tis. V roce 2020 je situace opačná: až 40 procent mladých žen se ztotožňuje s levicí, ve srovnání s 22 procenty mezi mladými muži. Zatímco v roce 2015 převažovaly u mladých žen pravicové sympatie, již v roce 2019 se více žen v této skupině hlásilo k levici než k pravici (19 oproti 14 procentům) V posledních letech se na poli genderu a larpu střetávají názory, postupy a s tím související ideologie v pozadí. K tématu posledních pár let shromažďuji nějaké ty drobné poznámky a názory z diskuzí ze všech stran. Dospěl jsem k tomu, že stav diskuze je stále vlastně docela nemilý a je výrazně ovlivněn jak banalitami, jako jsou osobní sympatie a antipatie či. Vodní slalom: Na mistrovství světa 2019 vybojovali Češi místa ve všech kategoriích. Česká nominační série v létě 2020 pak rozhodla o jejich jmenovitém obsazení: Jiří Prskavec (K1 muži), Kateřina Minařík Kudějová (K1 ženy), Lukáš Rohan (C1 muži) a Tereza Fišerová (C1 ženy) Nominujte Gendermana roku 2020 Tisková zpráva Praha 25. 11. 2020 Otevřená společnost o.p.s. organizuje čtvrtý ročník soutěže Genderman roku. Cílem je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, aby ženy a muži v ČR měli stejnou startovní čáru

V mediánu berou ženy o 4755 korun méně než muži. Podle Eurostatu, který zpracoval údaje za rok 2017, je v Česku druhý nejvyšší rozdíl mezi mzdou ženy a muže mezi evroými zeměmi. Statistický úřad Evroé unie přitom vychází z - pro Čechy trochu netradičně - průměrného hodinového výdělku Mistrovství ČR mužů a žen v hale Soutěže Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny Česká republika vykazuje k 31. prosinci 2020 celkem 3.841 HIV pozitivních osob (3.294 mužů, 547 žen), z tohoto počtu již u 718 osob (583 mužů, 135 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 329 osob (269 mužů, 60 žen) Nejlepší umístění našich závodníků v poslední době. Marek Kuna, 1. místo 26.06.2021, výška: 1,63 m. Tína Stejskalová, 2. místo, 2. míst Muži a ženy jsou snad rozdílnými živočišnými druhy. Jak jinak si vysvětlit všechny konflikty. Naučili se však spolu žít - zažívat lásku i flirty či žhavý sex

The Premier League have also opened an investigation into City's finances. City manager Guardiola is an old rival of Mourinho's from their time in Spanish football. Video - Juven ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok odkázal Euróej únii, aby sa pridržiavala minulých dohôd o migrantoch a pomáhala susedným krajinám Afganistanu v čase, keď narastajú obavy z novej vlny afganských utečencov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP

Počet obyvatel Ústeckého kraje klesl - Pohyb obyvatelstva

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql. Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku. Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,3 kB . Vizualizace Počet mužů a žen v ČSS V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobně zaměřilo na názory českých občanů na role mužů a žen v rodině.1 Odpovědi respondentů zachycuje graf 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě zveřejnilo, že co se týče rozdílů v příjmech žen a mužů, jsme v evroém srovnání trvale na druhém až třetím nejhorším místě. Rozdíl mezi průměrným platem ženy a muže v České republice činí téměř 7 500 Kč měsíčně Rozdíly v odměňování žen a mužů znamenají, že ženy jsou ve stáří vystaveny vyššímu riziku chudoby. V roce 2018 pobíraly ženy ve věku nad 65 let důchody, které byly v průměru o 30 % nižší než důchody mužů. V Česku je tento rozdíl 13 %

V ČR první schůzky a polibky podle statistiky u mužů a žen začínají okolo 15. roku. Petting je udáván okolo 17. roku. Skutečné partnerské vztahy navazují muži i ženy kolem 18. roku, což se shoduje s průměrný věkem v době první soulože. Pouze 5 % žen má při prvním pohlavním styku orgasmus V ČR se mezi roky 2011 a 2018 zvýšil podíl vysokoškoláků ve věku 15 a více let mezi ženami o 5,6 p. b., zatímco mezi muži o 3,4 p. b. Rychlejší růst tohoto ukazatele vedl k tomu, že od roku 2018 je podíl vysokoškolsky vzdělaných žen (19,6 %) vyšší než mužů (19,0 %) Počet mužů účastnících se soutěží se drží stabilně pod tisícovkou, veškerý meziroční nárůst zajišťují ženy, které zásadně dominují jezdeckému sportu s výjimkou nejvyšších skokových soutěží. Žen je v jezdeckém sportu aktivních 5619, což je 87,7 %

Podíl vysokoškoláků v populaci roste Statistika&M

Ženy v Armádě České republiky

V českých věznicích bylo na začátku prosince necelých 20.000 lidí, ženy tvořily 8,3 procenta vězněných, uvádí statistiky generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Za posledních 20 let má počet žen v českých věznicích stoupající tendenci, vyplývá z čísel neziskové organizace World Prison Brief Z dat zveřejněných ČSÚ dále vyplývá, že spolu s rostoucím věkem ženichů a nevěst začal po revoluci zároveň klesat počet sňatků. Zatímco v roce 1961 se před 50. rokem věku oženilo okolo 95 procent mužů a vdalo ještě více žen, v roce 2011 už to bylo pouze okolo 50 procent mužů a 60 procent žen dlouhodobě stoupá (ČSÚ 2019a). V roce 2018 bylo na trhu práce v ČR 270 tis. podnikajících žen a 600 tis. podnikajících mužů. Zatímco po eko-nomické krizi v roce 2008 skokově narostl počet podnikatelů i podnikate-lek, počet podnikajících žen má v posledních letech spíše mírně sestupnou tendenci

Jen za poslední rok vzrostl počet podnikatelek ve všech regionech, zatímco muži-podnikatelé zvýšili svůj počet pouze v polovině krajů. Nejvíce žen podniká v Praze, následuje jihovýchodní a severovýchodní oblast. Zatímco u mužů je živnost volná zastoupena přibližně polovinou, u žen to jsou dvě třetiny V Česku přetrvává nízké zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Týká se to politiky a Sněmovny, státní správy, diplomacie, justice i firem. Uvádí to zpráva o rovnosti žen a mužů za loňský rok, kterou by měla ve středu projednávat vláda. ČTK má dokument k dispozici. Materiál poukazuje i na propast ve výdělcích a důchodech žen a mužů V ČR je aktuální rozdíl v platech 18,9 %, což nás řadí mezi nejhorší státy v EU, kde je průměr 14,1 %. Tento údaj říká, o kolik více času musí ženy pracovat déle, aby dosáhly stejné roční odměny jako muži, tedy o cca 2,5 měsíce déle

Ženy v politice? Ve světe ano, v Česku pořád rarita E15

Zároveň je počet obou typů úrazů u žen výrazně menší, než odpovídá jejich zastoupení mezi všemi nemocensky pojištěnými osobami. Globální ukazatele tedy popisují většinové chování, určené charakteristikami pracovních úrazů mužů. 1 Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR v letech 2004 - 201 12. Česko (CZE) → počet bodů: 60 18. Slovensko (SVK) → počet bodů: 44 Štafeta žen je v pořadí třetím kláním právě probíhajícího kola. Dnes odpoledne se pojede ještě stíhačka mužů. 2020, 14:00 • Štafeta mužů (4 x 7.5 km) Zdravím všechny příznivce zimních sportů, vítejte při sledování.

Rozdíl v platech mužů a žen je v Česku druhý největší ze

Propast mezi průměrnými mzdami žen a mužů v ČR dosahovala v roce 2019 téměř 19 %2, za stejnou práci dostávají ženy dle studie MPSV Rozdíly v odměňování žen a mužů3 v průměru o 11 % méně než muži. Celkový rozdíl v odměňování je ukazatelem, který zohledňuje více aspekt V každoročně zveřejňovaném žebříčku Global Gender Gap Index skončila ČR na 96. místě ze 142 zemí. Z evroých zemí dopadla hůře jen Malta a Turecko. Rozdíl v odměňování žen a mužů je v Česku 22 %. Do roku 2020 chce vláda tento rozdíl snížit na evroý průměr 16,4 % ; Podle zprávy má ČR tento rozdíl největší. Zatímco podíl lidí s nadváhou (BMI 25,0 - 29,9) v Česku roste spíše mírně - u mužů o 5,5 p.b. a u žen v podstatě stagnuje, mnohem výrazněji roste podíl obézních lidí. U mužů vzrostl od roku 1976 počet trpících obezitou 1. stupně více než dvakrát, obezitou 2. stupně téměř pětkrát a obezitou 3. stupně asi. Eurostat odhaduje, že počet lidí bez práce v EU v dubnu klesl o 106 000 na zhruba 21,22 milionu. V eurozóně pak bylo bez práce o 63 000 lidí méně než v březnu, celkově zhruba 16,42 milionu mužů a žen. Loni klesl počet pracovníků v zemědělských podnicích o 0,2 procenta na zhruba 100 tisíc lidí 2.3 Ověření průměrné výšky mužů a žen Vzhledem k tomu, že podle Social Science Quarterly je průměrná výška mužů v ČR 180 cm a žen 168 cm, chceme ověřit tato data na našem vzorku a zhodnotit, zda je počet respondentů dostatečný pro podobný průzkum, neboť data Social Scienc Průměrná mzda žen je 22 388 Kč, u.

Domácí násilí v době pandemie: Stoupá počet násilných žen

Počet obyvatel a průměrný věk lidí v obcích v okrese Praha

Český pohár 1* mužů a žen - Sokolák/Brno . První velkou akcí tohoto víkendu byl Český pohár 1* mužů a žen, který se konal na brněnském Sokoláku. Dohromady v obou kategoriích byl do turnaje přihlášen maximální počet 68 dvojic, které během tří dnů odehrály 120 zápasů v %) nebo jako počet mužů na 100 (1000) žen (index maskulinity ) či obráceně (femininity ), vyjádřený v % nebo promilích Pm.100 Pz ima = • Podíl žen byl v českých zemích vždy o něco vyšší než podíl mužů a pohyboval se mezi 51-54 % (v roce 2009: 50,9 % V pondělí 21.6.2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického.

Šestnáct letenek má své majitele, zbývají už poslední dvěPříjmy obyvatel čr - počet obyvatel česka se za první třiPočet vojáků a zaměstnanců Ministerstva obrany se zvýšil oGenderová rovnost jako součást CSR: Případová studie BLFmobilni_internetmem3