Home

VŠPJ obory

VŠPJ Jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočin

 1. Student Bakalářská práce Posudek vedoucího BP Posudek oponenta BP Studijní obor Datum obhajoby Hodnocení; Adam Pavel: Cestovní ruch: 19. června 201
 2. Motivace studentů vybraných oborů ke studiu na VŠPJ: B: Kosolapova Ekaterina: Analýza hospodaření města Přibyslav se zaměřením na problematiku odpadového hospodářství: E: Kosová Bohdana: Zhodnocení hospodaření obce Jiřice: C: Kostelecká Klára: Zaměstnanecké benefity a jejich dopad na zdanění zaměstnanců: B.

Informační systém Vysoké školy - IS VŠP

VŠPJ vznikla v roce 2004 a byla vůbec první veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu v České republice. Výhodou takové školy je, že se nedělí na fakulty, své spolužáky z jiných oborů tak budete potkávat mnohem častěji. Na VŠPJ momentálně studuje kolem 2000 studentů Katedra zdravotnických studií VŠPJ zajišťuje výuku odborných předmětů především pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Navigační cesta dokumentu. VŠPJ; Knihovna; Úvodní stránka; Závěrečné práce; Po obhajobě; Závěrečné práce po obhajobě. Závěrečné práce absolventů Vysoké školy polytechnické Jihlava jsou zveřejněné dle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VŠPJ je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. V současné době nabízí tříleté bakalářské studijní obory Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně sociální pracovník a také navazující magisterské studium v oboru Komunitní péče v porodní asistenci

Odborná praxe studentů VŠPJ, obor praxe VŠPJ oboru Finance a řízení, jak studenty, tak i organizacemi, u kterých studenti . 9 praxi absolvují. Dalším bodem analýzy je jaké znalosti jednotlivých předmětů, kter Jihlava - Znovuotevření oboru Počítačové systémy a přijetí na některé obory bez přijímacích zkoušek. Jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina, Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ), začátkem ledna zveřejnila termíny a podmínky přijímacího řízení pro další akademický rok 2018/2019 VŠPJ: Rok založení jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy a obory. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje vlastní cestovní kancelář, je zkouškovým centrem British Council pro získání jazykových certifikátů Cambridge ESOL a také akreditovaným střediskem ECDL Praktická část krátcepředstavuje VŠPJ, obor CR a předměty, které souvisí s výzkumem. Následuje stručný přehled pořadů, které jsou v současné době vysílány na televizních stanicích a souvisí s cestovním ruchem. V závěru práce bude navržen soubor rad pr

Studenti oborů ATPP a AS pročtou výukové materiály a své poznámky z odborných předmětů, které se již učili. Z těchto materiálů vyberou a vypíší vhodné příklady. Hlavní řešitelka ve spolupráci s Dr. Dvořákem (garantem některých odborných předmětů) poté příklady překontroluje a přeformuluje podle požadavků Navigační cesta dokumentu. VŠPJ; Katedra ekonomických studií; Studium; Ostatní informace; Odborná praxe studentů; Odborná praxe studentů. Cílem odborné praxe je umožnit studentovi jednak ověřit si vědomosti získané studiem jednotlivých předmětů studijního programu při praktických činnostech v konkrétních situacích organizací, jednak doplnit si tyto vědomosti.

Oficiální fotogalerie Vysoké školy polytechnické Jihlava. Fotografie z akcí a slavnostních událostí pořádaných VŠPJ (imatrikulace, promoce atd.) Navigační cesta dokumentu. VŠPJ; Katedra matematiky; Další služby; Vyrovnávací kurz matematiky; Vyrovnávací kurz matematiky. Katedra matematiky VŠP Jihlava připravuje v září 2021 matematický kurz, v němž si účastníci zopakují nebo prohloubí středoškolské učivo z matematiky, na které se na VŠPJ navazuje Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě / PŘIJÍMAČKY NA VŠ / Testy k přijímačkám / Přijímací testy z minulých let / Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) / Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých ško Název pozice Firma Vloženo Platnost do; Brigáda Léto s gustem v Jihlavě: Statutární město Jihlava: 22. 6. 2021: 31. 8. 2021: SKLADNÍK_BRIGÁDA_ŠTOK Katedra technických studií VŠPJ zajišťuje výuku odborných předmětů především pro studenty oborů Počítačové systémy a Aplikovaná informatika

VŠPJ je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní, odborně zaměřené, časopisy. VŠPJ provozuje také vlastní cestovní kancelář Navigační cesta dokumentu. VŠPJ; Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání; Vzdělávací moduly; Vzdělávací moduly. Proto, aby vedoucí pracovníci spravovali svěřenou oblast efektivně a hospodárně se musí neustále vzdělávat a sledovat nové trendy, a to bez ohledu zda působí v soukromém či veřejném sektoru

Knihovna Úvodní stránka Závěrečné práce Obhájen

Katedra sociální práce VŠPJ zajišťuje výuku odborných předmětů především pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník. Metody a techniky sociální práce), Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a. Katedra jazyků VŠPJ zajišťuje výuku cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, IJ, RJ, ŠJ, LJ) pro studenty všech oborů Vysoké školy polytechnické Jihlava Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci VŠPJ nově otevřela tento akademický rok. Nastoupilo do něj deset studujících, nyní jich studuje devět. Podle vyjádření mluvčího školy je tento obor vysoce specializovaný a snahou VŠPJ je, aby absolventi našli na trhu práce snadno uplatnění VŠPJ a ICT - akreditované obory • Bakalářský studijní programElektrotechnika a informatika, obory: - Aplikovaná informatika(p) - Počítačové systémy (p, k) • Integrální součástí je rozsáhlá praxe(12 týdnů) • Odbornou výuku zajišťuje katedra elektrotechniky a informatik

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) - Přijímací

 1. Obrátí se na vedoucího práce, který je u tématu uveden a po vzájemné dohodě vedoucí studenta přihlásí. Téma práce musí být zaregistrováno nejpozději do konce zkouškového období 4. semestru studenta tak, jako tomu je u všech témat BP. Jedná se o témata se zaměřením na cestovní ruch zdravotně postižených osob a.
 2. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava ( Mapa) Typ školy: Veřejné vysoké školy. IČ: 71226401. Telefon: 567 141 181. Fax: 567 300 727
 3. Povinnou součástí studijních plánů všech akreditovaných bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru, čímž se VŠPJ liší od ostatních vysokých škol univerzitního typu. Cílem odborné praxe je umožnit studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů příslušného.
 4. Navigační cesta dokumentu. VŠPJ; Katedra technických studií; Úvod; O katedře; Katedra technických studií Charakteristika pracoviště. Zajišťujeme výuku předmětů elektrotechnického, informatického a strojírenského charakteru ve studijním programu Elektrotechnika a informatika pro dva akreditované obory - Počítačové systémy a Aplikovaná informatika, studijního.
 5. Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen VŠPJ) je veřejná neuniverzitní vysoká škola, která klade velký důraz na spolupráci s aplikační sférou. Povinnou součástí studijních plánů všech akreditovaných bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru
 6. Vysoká škola polytechnická Jihlava získala (VŠPJ) akreditaci nového profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Aplikovaného strojírenství, který otevře pro zájemce od nového akademického roku 2020/2021 na Katedře technických studií. Studenti si mohou podat přihlášku ke studiu na VŠPJ v to

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) - Vysoké škol

 1. sestřenka byla přijata na VŠPJ a UTB - obor Všeobecná zdravotní sestra. Její rodiče nejsou nadšení ani z jedné varianty, řídí se hodně tím, co říkají druzí. Obě školy údajně nemají dobrou pověst. Já sama za sebe mohu říct, že i na MUNI bylo pár studentů v mém oboru, kteří školu celkem flákali
 2. OBOR CESTOVNÍ RUCH Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí obecného jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak.
 3. Jihlava - Nový obor zdravotně-sociální pracovník, který otevřeli na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě (VŠPJ), již má za sebou první semestr a uchazeči se na něj jen hrnou. Zájem o obor je skutečně velký, předčil naše očekávání, libovala si vedoucí katedry sociální práce Markéta Dubnová
 4. věk: od 16 let. v období letních prázdnin, tj 1.7. a 31.8. 2021 - možno variantně, délka pracovního poměru po dohodě; předpokládaná pracovní doba 7:00 až 14:00 hod. hrubá mzda: 95,- Kč/hod (po podpisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu se jedná i o čistou mzdu) V případě zájmu o letní brigádu na VŠPJ.
 5. Prostřednictvím Kabinetu sportů je VŠPJ zapojena do programu podpory vrcholových vysokoškolských sportovců UNIS, v rámci kterého nabízí zařazeným studentům celou řadu podpůrných služeb, více zde. Vedení kabinetu. vedoucí kabinetu: Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D., místnost 3N002
 6. VŠPJ; British Council; Cambridgeské zkoušky; Zkoušky Cambridge Assessment English. Tyto zkoušky jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina. Můžete si vybrat zkoušky z angličtiny všeobecné, obchodní, angličtiny pro studium či práci nebo angličtiny pro děti

U3V Úvodní stránka Studijní program

VŠPJ je první neuniverzitní veřejnou vysokou školou v České republice a zároveň jedinou veřejnou vysokou školou v Kraji Vysočina. Právě regionální charakter a profesně zaměřené bakalářské studijní programy a obory jsou hlavním odlišením VŠPJ od ostatních veřejných vysokých škol jeden autor z VŠPJ deklaroval dvojí afiliaci, tj. VŠPJ a další externí pracoviště (N. EXT_AFIL = í). Článek byl publikován v časopise . Pattern Recognition (PR) v dubnu 2016. Stanovení váhy časopisu V k datu 1. 11. 2016: • Obory, do kterých je časopis PR zařazen dle JR (Subject ategories): omputer Science

Nabídka studijních oborů na VŠPJ je pestrá, jedná se obory zdravotnické, ekonomické i počítačové. Pestrá proto byla i nabídka témat přednášek a diskusí ze strany vyučujících VŠPJ. Organizace nejčastěji projevovaly zájem o následující témata: Trénink paměti, prevence úrazů a nemocí, sociální systém v ČR. Praxe VŠPJ -náplň •Náplň praxe je nastavena individuálně pro každého studenta •Grant praxí ve spolupráci s firmou a studentem •Musí být v souladu se zaměřením programu/oboru - ideálně řešení závěrečné práce •Smluvně ošetřeno 4. -5. 5. 2017 Seminář Hodnocení kvality vysokých ško V průběhu realizace projektu bude rovněž zavedena metoda systematické práce se studenty bakalářských oborů na VŠPJ a se žáky vybraných středních škol v Kraji Vysočina v oblasti seznamování se s výzkumem a vývojem. Kontakt. vvv@vspj.cz. Ing. Hynek Stehlík - hlavní manažer projektu. e-mail:hynek.stehlik@vspj.cz. telefon. V průběhu realizace projektu bude rovněž zavedena metoda systematické práce se studenty bakalářských oborů na VŠPJ a se žáky vybraných středních škol v Kraji Vysočina v oblasti seznamování se s výzkumem a vývojem. Do projektu budou zapojeni akademičtí a výzkumní pracovníci s excelentními zkušenostmi s výzkumem a.

Most Úvodní stránka VŠP

VŠPJ | O škole | Kontakty | Bc

Katedra ekonomických studií Úvod O katedř

VŠPJ - Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - čtyři písmena, která vám změní život. Jsme moderní veřejná vysoká škola v Jihlavě, která klade důraz na praxi. Jsme polytechnika, což znamená, že nabízíme široké spektrum oborů: zdravotní, sociální, technické, ekonomické a obor cestovní ruch Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava email:hana.vojackova@vspj.cz, tel: 567 141 166 . Tematické zaměření: Obor: Matematika a statistika Téma: Optimalizace v lineárních ekonomických úlohách Anotace: Téma je vhodné pro zájemce o studium ekonomické VŠ. Operuje je Na některé obory VŠPJ se studenti opět dostanou bez přijímaček Jihlava - Znovuotevření oboru Počítačové systémy a přijetí na některé obory bez přijímacích 14.9.201 V tomto týdnu jsou na návštěvě v Jihlavě studenti a pedagogičtí pracovníci z Užhorodské národní univerzity. Na programu mají návštěvu Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ), prohlídku historického centra Jihlavy, návštěvu jihlavské zoo i prohlídku Telče

Zdatný počtář, fyzik i modelář

Video: VŠPJ: Malá škola s velkými možnostmi - Magazín - Vysoké škol

U3V Úvodní stránka Obecné informac

VYSOKÉ ŠKOLY UZNÁVAJÍCÍ CERTIFIKOVANOU ZKOUŠKU Z ČEŠTINY PRO CIZINCE (CCE) AMU Akademie múzických umění DAMU Lékařská fakulta v Hradci Králové CCE-B1 Agronomická fakulta FAMU a CCE-B1 HAMU technologie CCE-B1* E‒2* (Ph.D. KONTAKTY. Email: sona.cardova@vspj.cz. Tel.: 605 194 533. www.cestovka.vspj.cz. Adresa: Tolstého 16, 58601 Jihlava (najdete nás při vstupu hlavním vchodem po.

Katedra zdravotnických studií Úvod Úvo

V úterý 16. 5. 2017 pořádala VŠPJ s podporou Zdravého města Jihlava den plný pohybových aktivit pro širokou veřejnost nazvaný Sportujme s VŠPJ. Akci pořádala Vysoká škola polytechnická Jihlava již druhým rokem s cílem rozhýbat Jihlavu a ukázat i méně známé sportovní aktivity. Na rozdíl od loňského roku. E-learningový učební program pro studenty VŠPJ, obor estovní ruch. Zpracováno 2010. Popularizační texty a aktivity [5] Hurych, E. (2013). Spiritualita a zážitková pedagogika. Gymnasion 13 (1). Časopis pro zážitkovou pedagogiku. ISSN: 1214-603X. [6] Hurych, E. (2010). Tisíc malých dobrodružství aneb Mistře Zapletale, díky za.

Knihovna Úvodní stránka Závěrečné práce Po obhajob

Systém centrální evidence výkonů U3V. Správa studijních programů. Kurzy. Seznam kurzů

VŠPJ | O škole | Kontakty | BcStudenti VŠPJ se věnovali klientům jihlavskéhoVysoká škola zdravotní sestra praha - vysoká škola