Home

Viz příloha

Viz, nebo viz.? - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Viz, nebo viz.? Vydáno dne 13.08.2018 od Jana Skřivánkov Zdůvodnění žádosti viz příloha dopisu. A jak je to s pádem slova, které stojí za tvarem viz? Píšeme ho buď v 1 Logické je viz prilohU, protože viz je vlastně rozkazovací způsob slovesa vidět , to se jak známo pojí se 4. pádem. Ale mém pocit (nechce se mi gúúglit zdroj), že pravidla připouštějí i 1. pád, protože je to ustrnulý tvar, kde původní význam už málokdo vnímá Příklady: viz kapitola/kapitolu 14. viz následující strana/stranu. viz zpráva/zprávu generálního ředitele. Nestojí-li slovo viz na konci věty, tečka se za ním prostě nepíše. À propos, vymyslíte nějaký příklad, kde by se slovo viz zakončovalo větu a tečka by tedy musela být ihned za ním? Zkuste se schválně zamyslet viz. příloha Chemické kotvy 54 CHEMICKÉ KOTVY Injektážní systém fischer - přehled a použití Chemická malta tlačený beton roxory zdivo použití diamantem garantovaná zatížení pod vodou vrtaný otvor M8 - M30 (standardní hloubka upevnění v betonu C20/25) FIS V zatížení viz str. 66 zatížení viz str. 81 zatížení viz str. 74 zatížení viz str. 66 zatížení viz.

Úvodní strana: viz příloha. 2. Zadání: viz zadání úlohy. 3. Schéma zapojení: vytvořte sami pomocí vhodného programu na PC, případně je schéma zapojení uvedeno v rámci zadání (dle pokynů vyučujícího) 4. Seznam přístrojů: uveďte všechny měřicí přístroje, zdroje, přípravky a pomůcky použité při měření. 5 'viz příloha' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar Nejedná se ovšem o zkratku, jak se mnozí mylně domnívají, proto píšeme vždy bez tečky. Jedná se o rozkazovací způsob slovesa vidět - tedy viz = podívej se. Příklad: Vše jsem vysvetlil již v minulém vědeckém příspěvku viz minulý ročník tohoto periodika, červencové vydání na straně 15 co se píše viz příloha nebo vis příloha. Anonym Xegubib - 16.02.2016 15:21

Viz příloha nebo viz přílohu? - Ontol

attachment (příloha e-mailu) - od slovesa attach (please) find attached= v příloze naleznete see the attachment = viz příloha. enclosure (příloha dopisu) - od slovesa enclose. Attachment a enclosure jsou snad zaměnitelná, ale poslední dobou spíš slýchávám to prvn viz příloha č. 2: SC 3: reditelka@svcinspiro cz: www.svcinspiro.cz *Specifické cíle (SC): SC 2 - Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím: SC 3 - Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávávní.

Viz vs. viz. — perličky českého pravopis

  1. Verze platná od 29. června 2009 - viz Příloha 2. Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 - Příručka stanovuje společné podmínky způsobilých výdajů pro vybrané typy výdajů napříč operačními programy a vysvětluje principy.
  2. Viz. příloha č. 4 5. Nastavení Wi-Fi 1) Stažení aplikace. Operační systém Android : Operační systém iOS : 2) Registrace uživatele a) Registrace pomocí telefonního čísla/emailové adresy. b) Registrace pomocí telefonního čísla 3) Založení rodinného účtu Nastavte prosím jméno rodiny a vyberte místo, kde se přístroj.
  3. a) přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta (viz příloha č. 1) b) vyplněný osobní dotazník rezidenta - (viz příloha č. 2) c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců d) výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíc
  4. - viz příloha tabulka - v této tabulce můžete najít kompletní sortiment v požadovaných délkách, s přiřazením materiálu a roční množství u jednotlivých dílů 4) Zůstatkové ceny a takty strojů - viz příloha - ceny a takty stroj

Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové.Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor d.. Crp, sedimentace viz. příloha. Praktické lékařství Žaneta 2.3.2016. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat a kam zajít, abych vyloučila, že zvýšené hodnoty se týkají něčeho určitého. V současné době mě trápí pískání v uších, bolesti zad a kolenou. Na neurologii, kde mi paní doktorka vzala krev. viz příloha č. 1 Volitelné služby viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se Odeslání upomínky pro včasné nezaplacení vyúčtování 150,00 s DPH 81,82 bez DPH Platební transakce viz příloha č. 1 Volitelné služby Jednorázové poplatky za služby vztahující se k SIM kartě Služba Výše poplatku Uplatní s 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - viz Příloha 8; 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - viz Příloha 9; 563/1991 Sb., o účetnictví - viz Příloha 10; 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu - viz Příloha 11; 372-2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - viz.

viz. příloha - Absolventi A Sraz

Nabídka na úplatný převod osobního automobilu Škoda Octavia RS 2.0, viz příloha, informace podá Romana Pacltová tel.: 498016155. Aktualizováno: 15.07.2021 Přiložené dokumenty k položce. nabídka nepotřebného majetku Škoda Octavia-FO a PO.docx. Navigace stránky. Hlavní obsah; Hlavní navigace-nepřihlášen Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky p. o. - Základní škola a mateřská škola Tichá. viz Příloha. konkurz.pdf (1 093 kB) Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika Ochrana osobních údajů.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že s ohledem na epidemiologickou situaci byl aktualizován seznam termínů zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni interním a neurologickém pořádaných LF UK v Plzni v roce 2021 (viz příloha). Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje termíny a místo konání zkoušky po. viz. příloha - Absolventi A Srazy viz. příloha

Příloha obsahuje odkaz na externí soubor, obsahující formátovaná textová data, obrazová data nebo jiná binární data. Volným textem je uveden popis obsahu přílohy, je přímo obsahem elementu příloha (viz příklady). zdroj. pokyny: 1. Je součástí volajícího datového bloku Crp, sedimentace viz. příloha Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat a kam zajít, abych vyloučila, že zvýšené hodnoty se týkají něčeho určitého. V současné době mě trápí pískání v uších, bolesti zad a kolenou Prodej souboru eventové vybavení a zboží dle seznamu viz příloha Podmínky prodeje: Cenové nabídky zašlete nejpozději do 19.8.2021 - prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce - úhrada kupní ceny bude provedena nejpozději při podpisu kupní smlouvy -insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli. obvod č. 1 (viz Příloha k Rozvrhu) JUDr. Jarmila Endrlová. 569 426 432. obvod č. 2 (viz Příloha k Rozvrhu) JUDr. Petra Slanařová. 569 624 035. obvod č. 3 (viz Příloha k Rozvrhu) JUDr. Ladislav Vondrák. 569 425 883. obvod č. 4 (viz Příloha k Rozvrhu

VIZ PŘÍLOHA - anglický překlad - slovník bab

Video: Viz × viz. - jak se toto slovo správně píše? Pravopisně.c

Příloha 1_Projektové záměry hodnocené ŘV ITI) - Harmonogramy výzev nositele ITI na rok 2019 jsou vytvořeny v souhrnné alokaci 944 596 941 Kč pro IROP, OPŽP a OPPIK (viz Příloha 2_Harmonogramy výzev 2019 Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 11.12.2019 poskytnuty informace - viz příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4. 2020 Poskytnuté informace. 1) Žádost ze dne 6. 2. 2020 o poskytnutí informací týkajících se financování ubytovacích a stravovacích služeb pro členy své akademické obce Zásady provozního řádu pro činnosti epidemiologicky závažné podle § 19 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. (viz příloha č. 1) Návrh provozního řád ubytovny (viz příloha č. 2) Zásady provozního řádu přírodního koupaliště, umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata. Správa města Sezimovo Ústí hledá na občasnou výpomoc šikovného řemeslníka - viz. příloha. detail >> Informace o hlášení poruch na veřejném osvětlení . Dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že od 1. 1. 2017 provozuje veřejné osvětlení Správa města Sezimovo Úst

co se píše viz příloha nebo vis příloha - ZetLo

Struktura a popis zpětného Změnového souboru viz Příloha č. 2 Kódy chyb viz Příloha č. 2 4.1.4 Ukončení změnového řízení Poslední kalendářní den ve Změnovém měsíci provádí ČP ukončení změnového řízení pro následující Inkasní měsíc Více viz příloha (pdf) zde. 19. 4. 2018. Rozhodnutí o výběru. ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY. k veřejné zakázce Rekonstrukce školního hřiště Více viz příloha (pdf) zde. 20. 5. 2016

Příloha - Help for English - Angličtina na internetu zdarm

Bližší informace viz příloha. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p. o. hledá Učitele odborného výcviku v oboru Strojí mechanik (zámečník). Bližší informace viz příloha. Inzerát - Učitel OV- 2021.pdf (158 kB) Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3. Pro rok 2022 budou v souladu s čl. 3 odst. 6 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a ve vazbě na aktuální společenskou potřebu upřednostněny (tzn. bodově zvýhodněny - blíže viz příloha č Ředitel SPŠ zeměměřické vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky - Výměna světelné elektroinstalace (viz text výzvy ). Příloha č. 1 - PDF. Příloha č. 2 - PDF. Příloha č. 3 - PDF, DWG. Cenové nabídky je třeba doručit do 14.00 hod , 30. 6. 2020 na adresu školy. Výběrové řízení bylo dne 1. 7

Příklady dobré praxe ze školských zařízení pro zájmové

O ukončení kontrolní akce informuje vedoucí kontrolní skupiny děkana fakulty samostatným zápisem (viz příloha č.3). Návrh opatření k odstranění nedostatků předá vedoucí odpovědný za oblast činnosti, která byla předmětem kontroly, k projednání v kolegiu děkana a poté ke schválení děkanovi fakulty. Závaznos INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021 - viz příloha. Od 17.5.2021 chodí žáci celého prvního stupně prezenčním způsobem. Výuka druhého stupně pokračuje od 17.5.2021 v rotačním modelu do 21.5.2021. Od 24.5. 2021 nastupuje celý druhý stupeň na prezenční vzdělávání

19.08.2021 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE v sobotu 28.8.2021 . V sobotu 28.8.2021 od 14:00 Sbor dobrovolných hasičů pořádá sportovní odpoledne u příležitosti zakončení prázdnin.Viz. příloha Pro pěší bude zachována obchozí trasa, vedoucí po chodníku před objekty 1961/15 — 1960/13 (viz grafická příloha č. 2a). V rámci realizace 2. etapy, v termínu 23. 8. — 3. 9. 2021, dojde k uzavírce chodníku u objektů Na Jarově 1961/15 — 1963/17, Praha 3 a zrušení přechodu pro chodce, nacházejícího se u objektu Na. Příloha č. 1 - Plán oprav a investic PO 2021 k 19. 4. 2021 Poř. č. Okr. Název PO OK Název akce Popis akce I/O Celkem (včetně DPH) Fond rezervní OK Jiné zdroje (viz poznámka)* Poznámka* ROK/ZOK 1 PR Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Odstranění nátěrů na schodištích, malování Odstranění. V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 19. výzvě IOP tj. Text výzvy - Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 14.1.2015, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu, viz Příloha 2. Fo

FRIED CHICKEN BREAST SCHNITZEL with boiled potatoes, lemon and gurkins. * Obsahuje alergen č.1, 3, 7, 10 viz příloha na poslední straně. 175 Kč. 150g. SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ s naším houskovým knedlíkem a brusinkami. TRADITIONAL CZECH SLOW BRAISED BEEF in a cream sauce served with bread dumplings and cranberry Dopravní omezení v ulicích Květná, Šrobárova a Votická Důležité informace od 29. 7. do 17. 9. 2021 včetně úplné uzavírky částí komunikací Votická a Květná z důvodu stavební úpravy nízkotlakého plynovodu

DG – Orienteering

Rychlý kontakt. AMI NÁBYTEK s.r.o. Pondělí - Pátek: 9:00 - 15:00 Tel: +420 702 286 286 Tech. podpora tel: +420 731 393 200 info@aminabytek.c pronájem viz. příloha TSK-80343/2021, Mag.hl.m. Prah below: viz níže see below. bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivy have a bird's eye view of sth. dewy-eyed: příliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky be dewy-eyed. hindsight: při pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvaze with (the benefit of) hindsight. in: vidět co v zrcadle see. Inzerát tranzistory křemíkové viz příloha v okrese Brno-venkov, cena dohodou, od Josef Štourač na Sbazar.cz. Popis: KU601 10ks KU611 30ks KU612 30ks KD501 3ks KD502 12ks KDY73 3ks KD602 8ks KD605 11ks KD616 KD617 - KD366 25ks KU605 10ks KU606 9ks KU607 KU608 80ks 2N3055 12ks BU208 30ks BU326 5ks BU808DFX 20ks SU160 Ruské tranzistory: GT906A 10ks 2T808A 2ks 2T926A 30ks P210, P214, P215.

Radou Zlínského kraje dne 28. 6. 2021, usnesením č. 0488/R17/21, byl schválen dokument Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (viz Příloha č. 1) a dokument Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu. Příloha č. 6 Příloha ke vzoru 4. Příloha ke kandidátní listině.. x) pro volb

Kontakt Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem tel.: +420 475 657 111 e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156, je plátce DPH Datová schránka: t9zbsva Podrobný kontak Podrobné informace - viz příloha. Pokud se nezobrazí přihláška, je kurz obsazen. - číslo účtu: 19-1083620217/0100 - variabilní symbol je číslo kurzu 5816 - poplatek musí být uhrazen předem - výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánc

Mercedes C , CLS , E , SLK r.v.2007- a více- chladič vody pro všechny pohoné jednotky,(+A±AC), upřesnění viz.příloha,nový -lehce omačkané voštiny,původní cena nemožnosti vyjetí z garáže viz příloha č. 4, 6) Návrh na umístění vodorovného DZ č. V 12c - zákaz zastavení v ul. Hálkova před č. p. 1265 z důvodu nemožnosti vyjetí z garáže viz příloha č. 5, 7) Žádost o zrušení dopravní značky z domu a umístění dopravní značky na sloupek v ul. Dlouhá třída č. p 4. Pouëení Proti bodu 3. éásti A) tohoto posudku Ize podle § 46 odst. I zákona é. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znëní pozdëjších piedpisü, podat návrh na jeh

Implementac

použijete stejnou sazbu jako dodavatel viz příloha č. 3a ZDPH Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názo Radou Zlínského kraje dne 15. 3. 2021, usnesením č. 0171/R09/21, byl schválen dokument Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021 (viz Příloha č. 1) a dokument Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu. (viz příloha D). Odměna pro autora oceněné diplomové práce je 4 000,- Kč. Slavnostní vyhlášení nejlepších diplomových prací proběhne současně s předáním diplomů při promocích na jednotlivých fakultách. V případě nedodržení formálních pravidel soutěže bude práce vyřazena. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D Podrobné informace - viz příloha. Pokud se nezobrazí přihláška, je kurz obsazen. - číslo účtu: 19-1083620217/0100 - variabilní symbol: číslo kurzu - poplatek musí být uhrazen předem - výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce. Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registrac Strana: 3 z 12 3.5 Míra podpory - rozpad zdrojů financování Míra podpory - rozpad zdrojů financování viz Příloha č. 1 - Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory - rozpad zdrojů financování 3.6 Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

Výběrové řízení Ordinace Liběchov s

majetku) - viz příloha č. 1. Protokol slouží jako doklad pro vyhotovení evidenční (inventární) karty pro každou část inventarizační položky dlouhodobého majetku a jako podklad pro zaúčtování na příslušné majetkové účty. b) zařazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je ponechán fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu) Zakázka/soutěž byla zrušena. DBID: 1177 Systémové číslo: P21V00000066 Evidenční číslo zadavatele: 19137/2021-UVCR Datum zahájení: 31.05.2021 Nabídku podat do: 11.06.2021 10:0 Cena celkem: 350 300,16 Kč/rok, bez DPH, poplatek z obratu 5% viz. příloha Cena za m²: 362,00 Kč/m²/měsíc, bez DPH Plocha m²: 80,64 m² Poznámka k ceně: min. nabídková cena neobsahuje poplatky za služby Platnost nabídky: od 09.08.2021 do 30.09.2021 do 11:00 Adresa: žst. Praha Vysočany Stavba: zděná Stav objektu: ve výstavb pro žebro je jen jeden výběr. Dalo by se tomu pomocí tak, že promítnutou geometrii převedete do konstrukční. Vytvoříte horizontální úsečku, která propojí obě šikmé úsečky. Potom žebro (žebra) vytvořit půjdou. Poznámka: Měl byste promítat do konstrukční geometrie objekty, které jsou pomocné a nepoužívají se. zahraniční držitele povolení, které bylo na celní úřady rozesláno 12.6.2009 (viz příloha). Dobrý den, Problém v Českých Budějovicích se týká subjektů s právní subjektivitou v jiném členském státě, evidovaných pro potřeby daňové v České republice, tj. majících udělené české DIČ, např

Relokaci stříhání pístnic a dělení trubek, množství viz

Viz. Příloha č. 3 4)Doklady a údaje o financování akce Viz. Příloha č. 4 Prosté kopie všech faktur. Kopie výpisů z bankovních účtů, dotačních (kopie výpisů z účtu ČNB) a vlastních prostředků. 5)Doklad o ukončení realizace akc - písemné četné prohlášení o svéprávnosti (viz příloha č. 2a uvedeného metodického pokynu), - písemné četné prohlášení o bezúhonnosti (viz příloha č. 2b uvedeného metodického pokynu), popř. výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce (resp. obdobný doklad o bezúhonnosti, není-li. 19. 3. 2018 = verze 1.02 (aktualizace popisu, konkrétní popis změn viz příloha v souboru ZIP) 27. 11. 2017 = verze 1.02 (konkrétní popis změn viz příloha v souboru ZIP) 24. 10. 2017 = změna metody StornoOhlasenePreprav Z důvodu plánovaných prací na vodovodním zařízení bude dne 19.8.2021 od 8:30 hod do cca 16:30 hod přerušena dodávka pitné vody v obci Velké Hamry - č.p. viz příloha. Náhradní zásobování zajištěno cisternou. Za vzniklou situaci se svým zákazníkům omlouváme

Časopisy Čtyřlístek 1976 - 1989 - Plzeň - Sbazar

Upozorňujeme zákazníky na změnu prodejní doby v letních měsících - červenec a srpen (viz příloha). NABÍDKA PRÁCE - DÍLENSKÁ ŠIČKA (viz příloha) / 14.06.2021 PODNIKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA OD 10.5.2021 / 03.05.202 Na testovacím prostředí u vykazovacího rámce AnaCredit v metodikách ANA20190601 a ANA20210601 proběhla úprava zápisu vybraných kontrol MVK (seznam kontrol - viz příloha). Změny byly těchto typů: Část kontrol obsahovala úvodní deklaraci FILTER pro všechny vstupující DO - toto nyní zůstalo pouze pro DO v relativním období <>0, nebo v případech filtrace DO přes. viz příloha. Změna tarifu PID. 22. 7. 2021. Od 1. srpna 2021 se mění tarify pro cestování Pražskou integrovanou dopravou: Pomoc při hledání pejska. 20. 7. 2021. Hledá se malý bílý pejsek-fenka-Boloňský psík, má červenou mašličku a slyší na jméno Cindy. Kdyby ji někdo zahlédl, prosíme, volejte majitelku na telefon 775. 1. Celé území Olomouckého kraje je rozděleno na zóny (viz Příloha č. 8 Tarifu IDSOK) označené číslem a názvem. V těchto zónách platí na linkách zařazených do IDSOK Tarif IDSOK (linky - viz Příloha č. 3 Tarifu IDSOK). Zóny slouží k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu. 2 kronika leden, únor 2021 - viz příloha I v letošním školním roce jsme zapojeni do projektu OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL. JSME ZAPOJENI DO PROJEKTU SPORTUJ VE ŠKOLE. sportujveskole.cz Aktuální díl kroniky viz příloha níže

Vchodové dveře z masivu na chalupu (Vsetín) • MasivTen dělá to a ten zas tohlepolicistaChoroby paprik

2 665 500 tis. Kč (Příloha č. 1), • • b) snížení finančních prostředků finančních prostředků u 3 jmenovitých akcí v celkové částce 168 613 tis. Kč (Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce SŽDC, s.o. se zvyšuje o 2 496 887 tis. Kč. Usnesení č. 748 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktur Vážení rodiče, bohužel Vám musím oznámit, že vzhledem k Usnesení vlády č.408/2020 odst. 5 (viz. příloha) bude od 14. 10. - 1. 11. 2020 opět probíhat distanční výuka ve všech oborech. Výuka hudební nauky bude probíhat nadále formou pracovních listů, které budou na webových stránkách školy v sekci Aktuality 70/2021 - rozpočtové opatření č. 5/2021 (viz příloha). 71/2021 - Opatření městyse Peruc k testování zaměstnanců obce č. 1/2021 (viz příloha) a ukládá starostovi opatření podepsat a realizovat. ----- ----- Ing. Radomír Bláha - starosta Bc. Jan Vnouček - místostarosta. Objednávkový systém dětské Lékařky MUDr. Szombati. Od úterý 29.9.2020 zavádí dětská lékařka MUDr. Szombati objednávkový on-line systém pro nemocné viz. příloha Podrobné info pro účastníky. V den nástupu dítěte na tábor musí každý účastník tábora přinést vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na tábor ( viz . Příloha 1 .) Spolu s průkazem zdravotní pojišťovny a prohlášení zákonného zástupce (viz. Příloha 2 ) Datum podpisu rodičů na prohlášení musí. (viz PŘÍLOHA 1). Odkrytí šikany nám však samozřejmě nestačí. Jestliže chceme šikanu řešit a neublížit, potřebuje znát speciální teorií, která se přímo váže k řešení konkrétních případů. Patří do ní dvě podstatné věci