Home

Výživa do nasogastrické sondy

Dalším důvodem zavedení sondy je výživa (tzv. enterální výživa), hydratace a podávání rozdrcených léků pacientům, kteří sami nejsou schopni polykat. Nasogastrická sonda je sice jen dočasné řešení, ale v akutní fázi může výrazně pomoc zabránit podvýživě a dehydrataci. Z dlouhodobějšího horizontu, nedojde-li k obnovení schopnosti polykat, může být nasogastrická sonda nahrazena tzv Nazogastrická sonda je často používána za účelem aplikace enterální výživy. Před zahájením enterální výživy je nutné ověřit správnost zavedení nasogastrické sondy, protože zavedení sondy do dýchacích cest může mít pro pacienta závažné následky. Zahraniční studie poukazují na to, že někter Do nasogastrické sondy se aplikuje komerčně vyráběná enterální výživa (obr. 3), podává se bolusově (dávkovaně) 6x denně. Velikost bolusu se stanovuje individuálně, nejčastěji 200 - 350 ml. Nutno pravidelně kontrolovat uložení sondy K podání umělé výživy do tenkého střeva slouží nasoduodenální nebo nasojejunální sonda. Tyto sondy se od nasogastrické sondy liší pouze tím, že jsou zavedeny až do duodena či jejuna v tenkém stře-vě. U stavů vyžadujících dlouhodobé podání EV se zavádí sonda per-kutánní endoskopickou jejunostomií (PEJ). Rozdíl od PEG je pouz

Další způsobem jak podávat enterální výživu je její podávání přímo do žaludku. Děje se tak pomocí zavedené NGS (nasogastrické) sondy. Tohoto způsobu se využívá u pacientů, kteří již nemají žádný žaludeční odpad. Obvykle se začíná podávat do sondy čaj a postupně se přidají přípravky EV Nasojejunální sonda (NJS) výživa do jejuna za Treitzovu řasu za sterilních podmínek (snižuje se riziko regurgitace, zvracení, aspirace) farmaceutické výživové přípravky, nutričně a chemicky definované (Fresubin, Nutrison, Isosource) podávání pumpou pro enterální výživu; kontinuálně 24 hodin nebo s noční pauzo Sondy pro nasogastrické podávání - Kangaroo výživové sondy se závažím a portem pro medikaci, materiál polyuretan, nesterilní Nasojejunální výživové sondy - optimalizovaný průtok díky tenkým stěnám, materiál polyuretan OPUR, který je po zavedení až o 40 % měkčí; RTG linie, nesteriln Nasogastrická sonda se zavádí u nemocných s poruchou polykání,poruchou příjmu potravy a dále u nemocných,kteří vyžadují po dlouhou dobu plnou enterální výživu Enterální výživa je definována jako po-dávání bilancovaných roztoků obsahujících cukry, tuky, bílkoviny, ionty, vitaminy, stopové prvky a vodu do trávicího traktu popíjením nebo sondou. Proto bývá někdy EV označo-Interní Med. 2012; 14(4): 152-15

Nasogastrická sonda Medicína, nemoci, studium na 1

Výživová sonda je více než 100cm dlouhá, tenká /asi 2-3mm/ hadička z nezávadného, měkčeného materiálu (silikon, polyuretan), která je zavedena nosním průchodem přes nosohltan a jícen do žaludku (případně dále do dvanáctníku a i dále) a slouží ke krátkodobému, většinou maximálně 4-6 týdnů trvajícímu, podávání umělé výživy Polyuretanová sonda, určená pro endoskopické umístění do jejuna přes sondu PEG CH 18 . S Bengmark ® spirálou na konci sondy za účelem fixace. Sonda PEG/J je určená pro dlouhodobé živení do jejuna (>8 týdnů)

Do nasogastrické sondy se aplikuje komerčně vyráběná enterální výživa (obr. 3), podává se bolusově (dávkovaně) 6x denně. Velikost bolusu se stanovuj Aplikace výživy do NGS ( nasogastrické sondy) Elastická tenká trubice zavedená nosem do žaludku pacienta NÁZEV PREZENTACE | DATU

Enterální výživa do tenkého střeva Enterální výživa nasojejunální sondou je určena například pro pacienty se zánětem slinivky břišní. Nasojejunální sonda se liší od nasogastrické sondy délkou (125 - 150 cm) a průměrem (je tenčí). Je zavedená nosem do tenkého střeva a správná poloha sondy se kontroluje rentgenovým vyšetřením extrakci a enterální výživou, která je k aplikaci do nasogastrické sondy urþená. Výzkumná þást si stanovila jako svůj první cíl zjistit specifika ošetřovatelské péþe u dětí se zavedenou nasogastrickou sondou. Druhým cílem bylo vypracování edukaþního letáþku pro rodiþe nasogastrické sondy a o komplikacích spojených s nasogastrickou sondou. Teoretická východiska (včetně výstupu z kvalifikační práce): Nasogastrická sonda se zavádí nosem přes jícen do žaludku a slouží například k podání výživy, léků nebo k vyprázdnění žaludku. Je podstatné, aby sestry zvládly poskytnout c

 1. Nasogastrická sonda může být použita pro různé účely. Používá se: pro krmení; se zavedením drog; v případě aspirace obsahu žaludku. Umělá výživa s jeho pomocí je předepsána výhradně lékařem. Znamená to: porucha polknutí reflexu; úplné odmítnutí jídla (často pozorováno u lidí s mentálním postižením)
 2. Podání stravy je realizováno po 3 hodinách v množství 150 - 300 ml. Pomalé podávání výživy předchází průjmům. EV je nutné podávat vždy teplou, jelikož velmi chladná strava tlumí sekreci žaludečních šťáv. Před aplikací nové porce je důležité opět zkontrolovat umístění sondy odsátím obsahu. Při aspiraci nad 100 ml obsahu se přeruší výživa na 1-2 hodiny, aspirovaný obsah se vrátí zpět do žaludku, jelikož obsahuje trávicí šťávy a vede k.
 3. Do sondy se nejčastěji podává strava velkou stříkačkou která se nasaje z hrnku a vstříkne do sondy. Vždy se to určuje podle stavu pacienta. Výživové vaky (farmaceutické výroby) se do sondy podávají setem a pouštějí se po kapkách.Podle druhu výživy je zavedena silnější nebo slabá NGS
 4. Simulátor se hodí do všech zdravotnických a rehabilitačních zařízení, které se zaobírají péčí o nemocné. Ke kvalitní péči se ošetřovatel musí dopracovat postupně - tento simulátor mu pomůže naučit se, jak se provádí nasogastrická intubace, která je nevyhnutná pro zajištění výživy pacientům, kteří nemůžou polykat
 5. ku. Má stařeckou demenci v pokročilém stadiu. Nechodí, nekomunikuje. Je v pečovatelském domě se zvláštním režimem. V poslední době přestala polykat potravu. Někdy je to lepší, někdy horší. Ošetřující lékař naznal, že jí zavedou hadičku nosem do žaludku a tou ji budou krmit. Vím, že tyto hadičky se zavádějí do.

Klinické téma: Umělá výživa « Tvorba a ověření e

Výživa člověk

 1. V teoretické části jsem se věnovala anatomii žaludku, jak správně zavést nasogastrickou sondu, jak správně aplikovat výživu a léky do nasogastrické sondy, jaké jsou komplikace v souvislosti se zavedenou sondou a v neposlední řadě jsem se věnovala péči o pacienta se zavedenou nasogastrickou sondou
 2. Lékař v nutriční ambulanci zhodnotí zdravotní stav a navrhne postup, jak bude porucha příjmu stravy, podvýživa, léčena, ať již se jedná o dietní opatření, sipping, sondovou výživu a podobně. Do ambulance je zapotřebí se objednat, a to na tel. č. 571 490 567 (ve všední dny objednávky přijímány od 9.00 do 15.00 hodin.
 3. nasogastrické sondy jemného průsvitu k enterální výživě. 1.4 Zlepšuje EV nutriční stav, jaterní funkce a pro-gnózu? EV zajišuje adekvátní příjem energie a proteinů bez rizika komplikací typu jaterní encefalopatie (Ib). EV byla tak účinná jako kortikosteroidy u pacientů s těžkou alkoholickou hepatitidou. Z těch, kteř
 4. Výživa sondou a perkutánní gastrostomie (PEG) Zavedení tenké nasogastrické či nasojejunální sondy a podávání výživy sondou je jednoduché, lev-né a postačí k zajištění dostatečného energetického příjmu na několik týdnů. Zároveň však již dochází k určitému narušen
 5. Pokud chceme, je možné podat Protifar i do zavedené nasogastrické sondy jako formu enterální výživy. Nevýhody : Přípravek nemá výrazné vedlejší účinky, větší množství Protifaru může nicméně vyvolat trávicí obtíže a nelze vyloučit vznik alergické reakce
 6. - ucpání sondy. Při dlouhodobé enterální výživě do žaludku se místo nasogastrické sondy nosem může zavést sonda nápichem přes břišní stěnu do žaludku - perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Výhodou je, že pacient má volný nos, sonda není vidět, nedráždí a jednoduše se ošetřuje

V případě, že je u pacienta zachována činnost gastrointestinálního traktu,je možné podávat výživu prostřednictvím nasogastrické sondy. Ta se rovněž stává důležitým nástrojem pro podávání léků. U administrace léčiv tímto způsobem však narážíme na spoustu překážek, které mohou vést k nedostatečné. cestou nasogastrické sondy, nasojejunální sondy, gastrostomií þi jejunostomií, nikoliv podávání kuchyňsky upravených diet. Umlou výživu dlíme podle nk olika hledisek. Dle množství na doplňkovou a úplnou umlou výživu a podle doby aplikace na krátkodobé a dlouhodobé podávání

je prakticky bez chuti, takže se dá přidat jak do slaných, tak do sladkých jídel, a to i ve větším množství. Fantomalt lze také použít jako 20% roztok, a to i do nasogastrické sondy. Po každém otevření je nutné plechovku znovu pevně uzavřít víčkem. Od prvního otevření lze Fantomalt uchovávat v chladničce max. 6. Enterální výživa kromě příjmu perorálně formou sippingu je aplikována nejčastěji do nasogastrické nebo nasoenterální sondy případně a při dlouhodobé potřebě do výživné stomie. Popíjení enterální výživy, sipping, představuje technicky nejméně náročnou formu aplikace Pokud se nepodařilo stabilizovat stav výživy sippingem, byla u těchto nemocných byla navržena sondová výživa do tenké nasogastrické sondy (NGS) (17 pacientů - 16%). Nicméně skutečně aplikována byla pouze u 10 pacientů (9%) s průměrnou dobou trvání 11,1 týdne Ošetřovatelská péče o dítě s nasogastrickou sondou - Renata ŠVANDOVÁ . Renata ŠVANDOVÁ Bakalářská prác

Nasogastrická sonda je speciální zařízení určené pro enterální výživu člověka. Je to nezbytné v případech, kdy sám nemůže jíst jídlo. Po zavedení veškerého jídla se do sondy nalije převařená voda nebo čaj. Krmení je jednoduché pomocí nasogastrické sondy. Algoritmus je velmi jednoduchý V tom případě je možno doplnit výživu pomocí nasogastrické sondy. Dnes již máme k dispozici speciální plně bilancované směsi pro nemocné se zánětlivými chorobami střev. Živiny jsou v nich obsažené v lehce stravitelné podobě ( oligopeptidy, oligosacharidy, triacylglaceroly s mastnými kyselinami středně dlouhého. Nasogastrická sonda (NG sonda) NG sonda je laicky řečeno hadička vedoucí přes nos do žaludku, kdy se stříkačkou (většinou 20ml) pouští speciální strava, ze které pak dotyčný žije. Buď plně, nebo částečně nahrazuje klasické orální krmení. Zavádění většinou dělá ošetřující člověk, tedy rodič, který je. a břišní stěnu do žaludku. Sonda se zavádí při endoskopic-kém vyšetření ze žaludku přes stěnu žaludku, břicha a ústí na kůži epigastria (obrázek 1). Výživa pomocí PEG má proti klasické nasogastrické sondě (NGS) řadu výhod - nemocný je klidnější, ústí son

Klinické vyšetření, simulátory pro ošetřovatelství a péči

- enterální výživa skrze nasogastrické, nasojejunální nebo gastrostomické nástroje - podávání tekutých léčiv . Simulátor Corman byl navržen pro umožnění nácviku různých scénářů. Výživová sonda může být nasměrována do pravé nebo levé plíce, do žaludku nebo skrze dynamický pylorický svěrač do dvanáctníku Záchranná služba muže ještě ten den převezla do nemocnice, kde dostal výživu pomocí nasogastrické sondy. To, že otec Slávky dlouhou dobu nepřijímal téměř žádnou potravu, se podepsalo na jeho zdravotním stavu. Měl zúžení jícnu, ztratil polykací reflex a už nebyl schopný sám jíst. Přesto rodině neustále opakoval.

Mnohé studie ale dokazují, že umělá výživa pomocí nasogastrické sondy nebo perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) nezlepšuje dlouhodobou prognózu ani nesnižuje riziko aspirace u těchto pacientů. Umělá výživa by nikdy neměla být zahájena k usnadnění či urychlení práce ošetřovatelů u pacientů, kteří jsou. Co děláte při umístění nasogastrické sondy? Lékař může nasadit nasogastrickou sondu jak pacientovi v bdělém stavu, tak pacientovi v anestezii. Anestetikum se nastříká do nosu a krku, aby se trubice zavedla bezbolestně a vyloučily se kýchací a dávivé podněty. Sonda je potažena gelem, aby lépe klouzala

Výživa Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

nasogastrické sondy, včetně kontroly umístění nosní intubace, proplachování nasogastrické sondy, odstranění nasogastrické sondy. Enterální výživa: zavedení sondy ke krmení, podávání léků sondou. Změna ve vyprazdňování tlustého střeva: odstranění impakce stolice, péče o stomii, výplach kolostomie Výživa pomocí nasogastrické sondy připadá v úvahu při krátkodobější nutnosti zajištění náhradního mechanismu výživy, může se uplatnit například u pacientů po totální laryngektomii, kde vlivem relativně malého narušení polykacích cest se daří obnovit plný perorální příjem v krátké době (většinou již do.

Polyuretanová nasogastrická sonda pro aplikaci enterální výživy, vybavená zavaděčem a šroubovým konektorem typu Male leur lock. Nasogastrické polyuretanové sondy pro optimální střednědobé živení do žaludku (<8 týdnů). Kokos - hodí se do kuchyně, na pleť i na výrobu šperků nebo nádobí 18. srpna 202 do něj nechte volně vytékat. Umístěte jej níže, než je břicho nemocného. Výborně! V některých případech, kdy není možné přijímat stravu ústy, indikuje lékař zavedení sondy přes nos do žaludku. V tomto případě hovoříme o NGS (nasogastrické sondě). Do sondy lze podávat tekutou výživu a léky Sondy Levin s malým vývrtem se používají hlavně v enterální výživě, zatímco sondy Levin s velkým vývrtem jsou zvláště vhodné pro dekompresi žaludku a odsávání krve ze žaludku. SALEM PROBE . Sonda Salem je dvojitá luminiscenční trubice, nejvýše 120 cm dlouhá as průměrem od 14 do 18 francouzských Chlapeček přežíval jen díky sondě. Zoufalá matka našla pomoc až v Rakousku. Nasogastrické sondy jsou v nouzových případech nezbytností - dokážou pomoci s výživou těm, kteří sami nemohou přijímat potravu normálně. To, co funguje jako poslední záchrana zoufalých rodičů, se ale nakonec může změnit v noční můru Jde o komfortnější řešení pro pacienta, než jsou jiné způsoby podávání enterální výživy, například cestou nasogastrické nebo nasojejunální sondy (NGS, NJS). Použití NGS pacienti tolerují hůře, jelikož dráždí sliznice, způsobuje otlaky a ulcerace s následným krvácením, navíc má menší průsvit než sonda u.

Dysfagie - výživa a krmení. nutriční screening do 24 hodin od přijetí k hospitalizaci (MUST, MNA), opakovat za týden vlivu přítomnosti sondy na polykání se při absenci potřeby gastrické dekomprese doporučuje užívat nasogastrické sondy menšího průměru - 8 French Těžší záněty se neobejdou bez vyloučení stravy, kdy se náhradní výživa vpravuje do těla žilně, případně s pomocí nasogastrické sondy zavedené do žaludku. V těch nejtěžších případech není jiného zbytí a je nutné užít chirurgické řešení Při dlouhodobé enterální výživě do žaludku se místo nasogastrické sondy nosem může zavést sonda nápichem přes břišní stěnu do žaludku - perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Výhodou je, že pacient má volný nos, sonda není vidět, nedráždí a jednoduše se ošetřuj Procedura nasogastrické intubace. Pro intubaci se používá několik typů sond. Sondy Levin nebo Salem se používají k dekompresi žaludku nebo ke sběru obsahu pro analýzu a jen zřídka k krátkodobému krmení. Pro dlouhotrvající enterální výživu se používají různé dlouhé tenké intestinální sondy

zajištění centrální žíly, umělá žilní výživa (parenterální), zajištění PEGu, enterální výživa do PEGu, do gastrostomie, zavádění nasojejunálních sond, zavádění nasogastrické sondy, umělá plicní ventilace- invazivní i neinvazivní, hrudní drenáže včetně aktivního sání, zavedení epidurální katetr • zavedení nasogastrické sondy, PEG zavádí gastroenterolog endoskopista, • rozbor a předpis enterální výživy-sipping, sondová výživa. Nutriční terapeut: • vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem, • sestavení nutričního plánu pacienta, • edukace nutričním terapeutem Transcript Nasogastrická sonda URL. ZAVEDENÍ NASOGASTRICKÉ SONDY Vypracovala: Jana Hrubá, Vlasta Kovaříková Definice: Zavedení sondy do žaludku Proč se provádí Nasogastrická.. Srdeční selhání (pediatrie)/terapie - WikiSkript . Nasogastrická sonda. Peg. Stravovací doporučení pro pacienta Sonda nasogastrica. Objetivo

Video: Enterální výživa - Aspironi

postupy do českého jazyka se souhlasem ESPEN. Z originálního dokumentu doporučených postupů byly do tohoto textu zařazeny kapitoly: 1. Úvod, 2. Metodologie a 6. évní mozkové příhody. Text je publikován pod záštitou České neurologické společnosti a Společnosti pro klinickou výživu a intenzivn Zavadení nasogastrické sondy korekce hypovolemie, paranterální výživa, analgetika-opioidy event. epidurální anestézie, antibiotika, umělá plicní ventilace, endoskopická papilosfinkterotomie, léčba šoku, tlumení sekrece pankreatické šťávy (Aprotinin) Zavedení nasogastrické sondy: u kojence z toho dítëte staršího než 1 rok Výplach žaludku Otoskopie VyšetFení per rectum Gast na poskytování zdravotní pé¿e v dobë od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a nedëli a ve svátek OšetFení a vyšetFení novorozence Popis RTG snímkü pacienta — dítëte Lumbální punkc

stravy do nasogastrické sondy (39.den života) + parenterální příjem • nápadná minimální spont. hybnost horních končetin, bez antigravitační aktivity • dle neurologa: diff .dg. neurometabolická porucha, porucha nervosvalového přenosu • EMG: re: v.s. kongenitální myopatie, ev. kongenitální svalová dystrofi Přihláška do soutěže BEZPEČNÁ NEMOCNICE 9 • Podávání prostředků enterální výživy do duodenální sondy v domácí péči, edukace k péči a ošetřování nasogastrické sondy, edukace k manipulaci s enterální pumpou - v ambulanci Poradna nutričního specialisty

dičky (sondy) do žaludku v průběhu gastroskopie a vyvedení ven přes břišní stěnu. Tímto jednoduchým způsobem zajišťujeme tzv. alternativní přístup pro podávání výživy v případech, při nichž je výživa ústy nedostatečná nebo zcela nemožná Nasogastrická sonda (NGS/sonda): Nasogastrická sonda je elastická trubice z plastické hmoty malého průměru zavedená nosem do žaludku (tzv. orogastrická sonda je zavedena ústy) a slouží k zajištění výživy pacienta nebo odvádění obsahu žaludku při poruše průchodnosti zažívacího ústrojí. Zevní část nasogastrické. • využití portu, piccu pro podávání léčiv, proplachy, ošetření • podávání výživy do pegu, nasogastrické sondy, výměna nasogastr. sondy • cévkování žen i mužů, péči o katetry, výplachy, laváže • ošetřování všech druhů stomií, drénů • ošetření dekubitů, operačních ran a jiných defekt Dotaz č. Výživa pomocí nasogastrické sondy je možná jen v řádu měsíců, a tak nám nyní lékaři jako dlouhodobé řešení navrhují perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG), což je sonda voperovaná do žaludku přes stěnu břišní. K tomuto kroku nechceme přistoupit, protože dcera je většinu času na bříšku a způsobovalo by. podávat pomocí nasogastrické sondy. Neměly by však být podány současně s výživou - pro jejich dobré vstřebávání je nutný časový odstup od podání výživy min. 30 - 45 min. 7. Žádná typická neuroleptika (klasická antipsychotika - viz tabulka) nesmějí být pacientovi s Parkinsonovou nemocí NIKDY podána. Jejic

Výživové sondy » Linkos

jinou cestou, a to do nasogastrické nebo naso-jejunální sondy, do perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG), perkutánní endoskopické jejunostomie (PEJ) nebo parenterálně. Soběstačnost pacienta Snahou je zachovat co nejvyšší soběstač-nost pacienta. V praxi to znamená udržovat po-hyblivost, zahájit časnou rehabilitaci s pomoc než výživa na plicích. 1. Časný perorální příjem. 2. Nevolnost. 3. Nepoužívání nasogastrické sondy IL12 + TH1 lymfocyty přenášejí zánět do celého zažívacího traktu 3. Zánět zvyšuje střevní permeabilitu Tématem mé bakalářské práce je Enterální výživa v ošetřovatelské péči. Mým cílem je zjistit zkušenosti všeobecných sester s enterální výživou při ošetřovatelské péči. podávání stravy do nasogastrické sondy. všeobecná sestra zdravotnický asistent sanitář/ka, ošetřovatel/ka jinak - uveďte. Podle názoru expertů má být podávána EV po 24 hodin pumpou do jejunální sondy, ale důkazy pro toto tvrzení jsou slabé. Bylo také doporučeno, aby sondová výživa byla doplněna PV, pokud nelze nároky pokrýt enterálně nebo pokud jsou kontraindikace pro sondovou výživu (např. prolongovaný ileus)

Produkty - FLOCARE.C

Sondy sa môžu pohybovať, najmä tie nehospodárne. Je omnoho ťažšie nahradiť sondu a komplikácie sú pravdepodobnejšie, ak bola sonda napadnutá než neinvazívne. Nasogastrické sondy môžu byť presunuté do vnútra lebky, ak je mriežková platňa zničená pri ťažkých poraneniach tváre Anestezie dětí do l9 let 272 Anestézie starších 65 let 739 Metabolizmus a výživa - regulace vnitřního prostředí Zavedení nasogastrické sondy, zavedení a lokalizace oezofageálního balónku při krvácení z jícnových varixů, zavedení nasoenterální sondy/duodenum jejunum/ pod skiaskopickou. Trenažér pro nácvik zavádění nazogastrické rourky a péče o průdušnici. NG Tube and Trach Care Trainer - Figurína dospělého trupu pro nácvik gastrointestinální péče prostřednictvím nosního a ústního přístupu u pacientů s různými stavy dýchacích cest

Hydratace a výživa - TU

Výživa (1) Vyšetřovací metody (5) EKG (3) Nejlepší příspěvky & Stránky. PSA; Nasogastrická sonda; Metastázy do skeletu; Videomedicina na Twitteru. RT @TheLancetOncol: In the Aug issue: #Perioperative or #postoperative adjuvant oxaliplatin with S-1 vs adjuvant oxaliplatin with capecitab 5 hours ag Za časnou pooperační enterální výživu je považována strava podaná do 24 hodin po operaci. Perorální příjem startuje dle klinického stavu pacienta převážně v den operace, začíná se tekutinami a lehkou večeří. Je-li tato strava tolerována, další den zůstávají tekutiny a přidává se kaše

DOMÁCÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA - cuni

Do rukou mu vloží emitní misku a buničinu, zajistí žilní linku, sleduje FF, množství krevních ztrát, připraví si pomůcky k zavedení nasogastrické sondy - úkoly ZA níže v textu. Výživa. dieta č. 2 (šetřící) nutné poučení nutriční terapeutko Nácvik měření, umístění a zajištění nasogastrické sondy. Nácvik zavedení gastrostomické sondy. Vzhledem k tomu, že u modelu je možné používat i tekutiny, je možné provádět nácvik těchto postupů: - aspirace žaludku pro potvrzení správného zavedení sondy - měření pH (kyselost/zásaditost) ze žaludečních sekrec Celkové riziko chyby v celém procesu preskripce, přípravy, aplikace a monitorování parenterální výživy je popisováno do 2 %, ale vysoký podíl mají chyby závažné. Rizika enterální výživy jsou komplikace nasogastrické, nasojejunální či stomické sondy, aspirace výživy, respirační insuficience vlivem střevní distenze.

nasogastrické sondy, klyzma Zavedení jehly: Jehlu zavádíme do žíly pod úhlem 45°, po tom, co začne vytékat Pro dlouhodobější enterální výživu hříbat, které nejsou schopné samostatně sát, je vhodné zavést dlouhodobou nasogastrickou sondu. Tyto sondy je lepší zavádět po Do nasogastrické sondy je možné podávat EEV bolusově (po dávkách) nebo kontinuálně, podle tolerance dětského pacienta. S výhodou využíváme noční dobu k aplikaci větší části z celodenní předepsané dávky, kdy je EEV aplikována kontinuálně enterální pumpou (zařízení pro aplikaci roztoku)

Parenterální a enterální výživa (druhy a způsoby podávání parenterální a enterální výživy). Zavedení nasogastrické sondy (indikace, příprava pacienta, pomůcky, postup a zásady zavádění nasogastrické sondy). Zadání přípravy na další téma. 3 Aplová. Centrum ZVZ 13. 11. - 15. 12 Pomůcky k zavedení sondy- nazogastrická sonda- orogastrická sonda, ústní lopatka (gumovou sondu dát před aplikací do chladu, aby ztuhla, plastovou sondu ponořit do teplé vody , aby byla pružnější)- emitní miska- buničin Zavedení nasogastrické sondy (indikace, p říprava pacienta, pom ůcky, postup a zásady zavád ění nasogastrické sondy). Vyprazd ňování GIT (pojmy: obstipace, skybala, enteroragie atd., léky ovliv ňující defekaci: laxativa, antidiaroika, digitální vybavení stolice: indikace, postup a zásady, sledovan Enterální výživa - jde o postup, kdy je výživa nemocnému podávána přímo do GIT. Může tak být díky nasogastrické sondě, nebo například díky PEG (perkutánní gastrostomie), apod. - strava do těchto sond musí být vždy mixovaná a tekutá, aby se sondy neucpaly a strava byla pro pacienta dobře stravitelná. P Podobně, jako se rozvíjí každý medicínský obor, výrazný pokrok byl zaznamenán i v dietologii. Přesněji řečeno se jedná o oblast oboru klinická výživa, jejíž součástí je i dietologie.. Dříve byl při hodnocení nutričního stavu v popředí pozornosti spíše kvantitativní aspekt výživy, tj. zda se jedná o dostatek energie (tj. kalorií nebo joulů), eventuelně o. podávání výživy do pegu, nasogastrické, nasojejunální sondy, výmëna nasogastr. sondy cévkování, péèi o katetry, výplachy, laváže ošetFování všech druhû stomií, drénû ošetFení dekubitû, operaéních ran a jiných chronických defekt